Utbytesmöjligheter i Karolinska Institutet och biomedicinprogrammet

Vad innebär att man åker utomlands för utbyte?

Karolinska Institutet har oändligt många möjligheter för de som vill åka på utbyte till ett land som KI har avtal med. Att göra utbyte innebär att man får förlägga en period av sin utbildning vid ett annat universitet som KI har avtal med, och antingen utföra sitt examensarbete eller ta kurser som sedan tillgodoräknas här på KI.

Varför är det viktigt att göra utbyte då?

Jo, utbyte ger dig inte bara möjligheten att spendera en period av utbildningen i ett annat land utan man får också stora möjligheter att lära känna andra olika kulturer och träffa olika människor. Förutom detta är det också meriterande att ha på sitt CV för framtida studier då man visar sina kunskaper/förmåga att kunna anpassa sig själv i olika miljö som man egentligen är främmande till.

Vilken termin är det möjligt att göra utbyte?

På Karolinska Institutet kan det variera vilken termin man helst vill åka på utbyte på. Till exempel, är det möjligt att göra utbyte antingen på 3:e eller 4:e terminen (2:a året) där man tar och läser kurser i ett annat partneruniversitet som motsvarar en hel termin dvs 30 hp, eller på 6:e terminen (sista terminen på biomedicinprogrammet) där man ”samlar” sina data för examensarbetet, vilket utförs i ett labb som man själv hittar och sedan presenterar sitt projekt på KI genom skriftlig och muntlig presentation.

Vilka länder kan man åka på utbytte till?

Om man väljer att åka på utbyte på termin 3 eller 4 på kandidatprogrammet i biomedicin, kan man utföra utbytet endast i Universiteit Leiden (LUMC) i Nederländerna. För mer information om utbytet i Leiden kan du kolla på följande länkarna;

Däremot finns det betydligt mer universitetsval där man kan välja ifall man vill åka på utbyte på sista terminen (6:e terminen);

När öppnar anmälan för utbyte på Kandidatprogrammet i biomedicin?

Anmälan för utbyte sker två gånger i läsåret där den första anmälan öppnar i januari (OBS datumet kan variera mellan år) och den andra öppnar i Maj (OBS datumet kan variera mellan år). Anmälan utförs digitalt genom en online ”Application-form” för KI studenter där man väljer vilket land man helst vill åka till, samt anordnar rankningen av universitetsvalet (ifall man inte får första valet kan det gå bra att åka till andra valet).

Vilka dokument behövs för anmälan för utbyte?

På biomedicinprogrammet behöver man skicka in följande dokument till internationella handläggaren som sedan bedömer anmälan;

  • CV
  • Motivationsbrev där man förklarar varför man skulle passa bäst för utbytesstudier.
  • Utskrift av betyg
  • Extra meriterande dokument (ifall man engagerat sig i BUS, MF eller har tidigare forskningserfarenheter) om möjligt

För mer information om utbyte i kandidatprogrammet i biomedicin;

För mer allmän information om utbyte på KI ;

P.S. Jag själv kommer åka på utbyte till Barcelona för att utföra mitt kandidatexamensarbete under Januari-Maj 2023 så följ noga bloggen 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg