3 ANLEDNINGAR ATT BLI PSYKOLOG

Varför beter sig människor som de gör? Varför utövar vissa människor våld i nära relationer? Varför blir människor deprimerade?

Om du är en person som har ägnat mycket av din tid åt dessa komplexa frågor, kan psykologprogrammet vara den rätta vägen till att få svar på dem!

Vad är psykologi?

Psykologi är vetenskapen om mentala processer och mänskligt beteende. Ja, du hörde rätt psykologi är en vetenskap; psykologi bygger på empiriska förhållningssätt, således evidensbaserade metoder såsom experiment och forskning. Psykologin beskriver hur människor tänker, känner och beter sig. Hur människor agerar och interagerar med varandra.

Varför ska du studera till psykolog?

1. Flertal karriärmöjligheter och brett utrymme för specialisering

Individer med kompetens inom psykologi är nödvändiga i flertal jobb som innefattar interaktion och förståelse för mänskligt beteende och utveckling. Detta ger psykolog studenterna en lång lista med flertal karriärmöjligheter att välja mellan. Psykologer är efterfrågade i bland annat organisationer, sjukvård, forskning, skolor, undervisning, försvarsmakten, ledning, kriminalvården mm.

Efter psykolog legitimationen kan man även specialisera sig inom åtskilliga specialiteter såsom neuropsykologi, psykoterapi, kognitiv beteende terapi, arbete- och organisationspsykologi, missbruks- och beroende psykologi, pedagogisk psykologi, hälsopsykologi, klinisk barn och ungdomspsykologi, kliniskt vuxenterapi, forensiskt psykologi, funktionshindrens psykologi.

2. Ett växande behov på psykiatrisk vårdpersonal

Det råder brist på psykologer i Sverige. Vården är i behov av fler experter som kan förstå det mänskliga psyket.

Vår värld håller på att bli allt mer snabbare, konkurrenskraftig samt digitaliserad vilket leder till att vi människor lägger ännu mindre tid på vår egen välmående. Detta ger till följ en mängd olika symptom såsom depression, ångest, irritabilitet, sömnbrist och listan bara fortsätter…

Om vi jämför världen du och jag lever i idag med världen våra förfader har levt i för flera decennier tillbaka, kan vi se att allt fler människor söker proffesionellt hjälp. Människor i dagens värld är villiga att försöka övervinna dessa beteenden och sätta stopp till trauman som har passerat från generation till generation. Om du vill läka vår värld och vill hjälpa alla dessa människor som är benägna att förändras sök till psykologprogrammet!

3. Du kommer förstå dig själv och människorna runt omkring dig

När du studerar till psykolog kommer du att lära dig hur personlig utveckling sker, hur personligheten formas, hur tusentals faktorer såsom familj, kultur och samhället kan påverka ditt beteende. Du kommer med andra ord få en bredare bild av allt som har inflytande på ditt eget liv. På detta sätt kommer du kunna se bristerna i ditt eget tänkande och du kommer därmed kunna hjälpa dig själv övervinna olika former av oönskade beteende, som du har velat ändra på så längre, såsom ångest, stress, dåliga livsvanor mm.

Dessa kunskaper och färdigheter kommer inte bara hjälpa dig med din egen personlig utveckling men du kommer dessutom kunna hjälpa andra. Du kommer kunna förstå andra människors motiv och därigenom hjälpa de med deras personliga utveckling.

Att få en djupare insikt och förståelse i ditt egen personlighet och beteende kan även anses vara fördelaktig i din karriär. Du kommer krävas ha färdigheter inom samarbete, konflikthantering samt ledarskap. Hur du reagerar på utmaningarna du kommer stötta på på jobbet spelar en viktig roll i din karriär. Empati och förmågor för en framgångsrik karriär får du på psykologprogrammet.

Låter psykologi som något för dig?

Vi på KI kommer alltid att välkomna dig med öppna armar om du vill pröva på! Är du fortfarande tveksam över ditt val kan du alternativt ta en psykologi kurs för att få en liten inblick inom psykologis olika områden och sedan bestämma dig om du vill söka till psykologprogrammet eller ej.

Oavsett vad du väljer önskar jag dig lycka till med ditt studieval!

Daniela, psykologstudent

Daniela, psykologstudent

Frågan om varför vi beter oss som vi gör växte allt mer med tiden och enda möjligheten att få svar på mina frågor var att studera psykologi! På bloggen kommer jag göra mitt bästa att inspirera er framtida studenter att aldrig ge upp era drömmar. Utöver detta kommer jag bidra med en inblick i psykologprogrammet och studentlivet på KI.

0 kommentarer

Relaterade inlägg