Har du precis tagit kandidatexamen ? Vad händer sen då ?

Karolinska institutet ger olika utbildningar som är på avancerad nivå, och du som redan tagit examen från ett kandidatprogram/grundutbildning kan ansöka och börja läsa direkt på Hösten 2023. Hur så? Jo, Karolinska institutet har flera magister- och mastersprogram som ges både på engelska och svenska. Här kommer några av de spännande mastersprogram på KI men OBS att det finns flera 🙂

Mastersprogrammet i arbete och hälsa 

Det här programmet siktar på att förbättra arbetslivet med goda arbetsvillkor, och siktar på att minska arbetsrelaterade skador, vilket får människor att må bättre på arbetsmiljön samt att kunna utföra arbetsuppgifterna under goda arbetsvillkor. 

Programmet innehåller kurser bland annat Arbetsliv och hälsa, Arbetsrelaterade psykiska skador, Arbetslivsinriktad rehabilitering som ger dig färdigheter och kunskaper så att du kan jobba inom företagshälsovård, på olika privat och offentliga organisationer samt inom forskning och undervisning. 

Programmet ges på svenska och tar 2 år (halvfart: 50%) och undervisningen hålls på distans. 

Mastersprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap 

Programmet passar just för dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och vill fördjupa dina kliniska kunskaper, där du lär dig olika vetenskapliga metoder som krävs av nästan alla dagens industri, verksamhet och sjukvård. På programmet finns det olika specialiseringsinriktningar som är följande:

  • Avancerad molekylärmedicin som innefattar kurser såsom avancerad bioanalys, next generation sekvensering samt immun-, cell- och genterapi 
  • Avancerad patologi som innefattar kurser såsom komplex vävnadsanalys med multifärgningstekniker och bildanalys, och next generation sekvensering och avancerad patologisk diagnostik

Programmet ges på svenska och tar 2 år (halvfart: 50%) och undervisningen hålls på distans. 

Mastersprogrammet i global hälsa

Programmet fokuserar på att komma upp med olika lösningar mot globala utmaningarna inom folkhälsoområdet som påverkar nuvarande och framtida generationer. På programmet får man möjligheten att tillämpa olika kunskaper inom medicin, folkhälsa, epidemiologi, hälsoekonomi samt beteendevetenskap. 

Efter utbildningen fortsätter de flesta att göra forskarutbildning (phD) men även kan du jobba inom båda nationella och internationella verksamheter och organisationer. 

Programmet ges på engelska och tar ett år (100% studietakt) och undervisningen hålls på Solna campus. 

Mastersprogrammet i klinisk optometri

Programmet passar för dig som är legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska som är specialiserad inom ögonsjukvård. På programmet får du lära dig och utveckla färdigheter och kunskaper inom olika fördjupande områden såsom neurooptometri, okulär farmakologi, ögats sjukdomar, barnoptometri samt binokulärseende. Dessutom får du också möjligheten att tillämpa dina färdigheter och kunskaper inom kliniska sammanhang på S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Programmet ges på svenska och tar ett år (100% studietakt) och undervisningen hålls på campus Solna.

Mastersprogrammet i biomedicin 

Det här  programmet är en fortsättning av kandidatprogrammet i biomedicin som siktar på att förbättra och utveckla människohälsa genom att ta fram nya avancerade kunskaper och forska omkring folksjukdomar såsom cancer, Alzheimers sjukdom och diabetes. På programmet får man nödvändiga färdigheter och senaste kunskaper att kunna förstå underliggande molekylära sjukdomsmekanismer med syftet att utveckla nya behandlings- och diagnosmetoder. Dessutom får du också möjligheten att välja och specialisera sig inom olika huvudområden bland annat

  • Cell biology, development and regeneration, 
  • Circulation, metabolism and endocrinology
  • Immunology and infection
  • Neuroscience 
  • Tumor biology

Efter utbildningen får du stor chans att kunna fortsätta med forskarutbildning eller jobba inom akademin samt privata och offentliga industri.

Programmet ges på engelska och tar 2 år (100% studietakt) och undervisningen hålls på Solna campus

Mastersprogrammet i toxikologi

Programmet passar dig som vill ta reda på hur olika kemikalier påverkar människokroppen samt hur de bidrar till olika sjukdomstillstånd. På programmet får du allt möjliga möjligheter att lära dig om toxikologiska principer, toxikokinetik, organtoxikologi, biokemiska och molekylära metoder inom toxikologin, histopatologi och mycket mer…

På programmet får du också fördjupa dig inom experimentell toxikologi eller risk och säkerhetsbedömning vilket är ett stort krav på karriären inom toxikologi.

Efter studierna jobbar de flesta inom privata och offentliga verksamheter som risk och säkerhetsbedömare i Sverige eller utomlands. Du kan även fortsätta med forskarutbildning.

Programmet ges på engelska och tar 2 år (100% studietakt) och undervisningen hålls på Solna campus.

Här är en liten sammanfattning av alla master-/magisterprogram som finns på KI

0 kommentarer

Relaterade inlägg