Hantera stress och psykisk ohälsa på läkarprogrammet (med 5 exempel)

Många pratar om att läkarprogrammet är tuff och stressigt. Men vad innebär detta i praktiken? En enkätundersökning utförd av Sveriges Läkarförbund Student 2017 visade att psykisk ohälsa, suicidtankar och suicidförsök är vanligare hos läkarstudenter jämfört med normalpopulationen. De gjorde även intervjuer som tydde på att den psykiska ohälsan till stor del beror på hög arbetsbelastning och negativa upplevelser i arbetsmiljön på kliniska placeringar som upplevs orsaka stress. 

Efter de snart 4,5 åren jag spenderat på läkarprogrammet är detta till och från min verklighet. Jag har inte varit fri från stress/psykisk ohälsa och oftast har det varit kopplat till min utbildning. Det finns perioder då allt är perfekt – jag går min drömutbildning, jag klarar mina tentor, får uppmuntrande och fin feedback från mina handledare, har värdefulla patientmöten och känner att jag verkligen är på rätt plats. De finns också perioder då allt känns omöjligt och det är dessa perioder kommer jag att prata om i det här inlägget. Jag kommer beskriva olika situationer som kan leda till mycket stress men som inte alltför sällan är en del av verkligheten och tips på hur du kan göra för att hantera dessa situationer.

Exempel 1

Du är på praktik (VFU), din handledare är inte särskilt intresserad av att lära ut. Du hamnar i ett hörn på en placering och får ”stirra in i en vägg” hela dagen. Handledaren är stressad och pratar knappt med dig, förklara inte vad de gör eller berättar något om patienterna. Det känns som ett slöseri på tid då du vet att du har en terminstenta snart. Tiden hade varit mycket mer värdefull om du fått vara hemma och plugga. När du väl kommer hem är du helt slut efter att ha gjort ingenting (lidit dig genom dagen) från 8.00-16.00 för att få den där signaturen du behöver för att bli godkänd på kursen. Du orkar inte plugga utan går och lägger dig med en klump i magen för att du vet att morgondagen kommer se likadan ut.

 • Prata med din handledare och ge återkoppling, berätta hur du känner och be om att få vara mer delaktig och få mer undervisning
 • Prata med kliniken du är placerad på och be om att få byta handledare
 • Prata med kursansvarig och be om att få byta handledare eller placering
 • Följ med en annan profession och se vad de gör (ex. sjuksköterska)
 • Fråga om du kan gå hem tidigare om det inte finns något att göra
 • Kolla om det finns en dator du kan låna för att plugga
 • Plugga på mobilen när handledaren gör administrativt arbete (typ flashcards?)
Exempel 2

På grund av att (välj din anledning: ditt husdjur har dött, du själv eller en familjemedlem har blivit sjuk, du är utmattad och stressad, du valde att ta tid för att åka på en resa med familjen etc) har du inte haft möjlighet att plugga ordentligt inför terminstentamen. Du blir underkänd med 2 poäng från godkäntgränsen. Du försöker överklaga tentamen utan framgång eftersom du tycker att rättningen varit för hård. Du kommer nu behöva skriva omtentamen i augusti. Under sommaren måste du jobba för att du inte får CSN. Du har redan bokat upp dig på jobb för hela sommaren. Om du inte klara tentan kommer du bli spärrad och inte få börja nästa termin i höst. Det innebär att du inte kommer få CSN under terminen och du riskerar att bli av med din studentbostad. Du pluggar och pluggar hela sommaren. Klarar du inte tentan, får du hitta på något annat att göra nästa termin och får inte börja på programmet igen förens du har klarat tentamen. Om du klarar tentan får du börja nästa termin i höst, utan att ha haft något ledighet och möjlighet att slappna av och ställa om under sommaren. Nästa lov blir först nästa sommar eftersom du har en terminstenta till du måste plugga till över jul.

 • Prata med kursansvarig/studievägledare och fråga om hjälp/tips eller vilka resurser det finns att ta hjälp av
 • Bestäm när du ska plugga och när du inte ska plugga, det är viktigt att också vara ledig så ge dig själv ledighet också – försök då att inte stressa och tänka på plugget!
 • Sök distanskurs för att kunna behålla din studentbostad
 • Sök jobb inom vården eller annat jobb som inte är vårdrelaterat
Exempel 3

Din kurs består av olika individuella scheman som är svåra att tolka. Du är på ett nytt sjukhus. När du åker in till sjukhuset inser du att du har råkat kolla på fel rad, tagit fel på tid och plats. Du har därmed missat ett obligatoriskt moment och du kommer behöva ta igen detta när du har en ledig dag eller under en helg.

 • Ta ett djupt andetag och var inte för hård mot dig själv, detta har hänt oss alla!
 • Prata med kursansvarig, förklara situationen och diskutera hur du kan ta igen det du missade
 • Glöm inte att ge återkoppling till kursledningen var i schemat det gick fel och hur detta kan undvikas i framtiden
Exempel 4

Du får covid-19 och behöver stanna hemma i 2 veckor. Du har obligatoriska moment 7 av dessa 10 dagar som du har missat. För att få skriva terminsstentan måste du ha varit med på alla obligatoriska moment. Du måste nu planera in att ta igen dessa 7 dagar under helger och/eller inläsningstid. Detta på bekostnad av din studietid och helt plötsligt har inte du lika mycket tid att läsa på inför tentamen och inte heller lika mycket tid för återhämtning/fritid. 

 • Ta det lugnt och stressa inte upp dig. Fokusera först på att må bättre. Om du orkar kan du hemifrån försöka plugga in de saker du missar men ha inte detta som ett krav på dig själv
 • När du är frisk, ta kontakt med kursansvarig och gör tillsammans upp en plan för att igen de praktiska moment du missat
 • Prioritera din tid. Det kan mycket väl hända att du kommer att behöva prioritera bort vissa saker. Om så är fallet, se till att belöna dig själv stegvis när du tar igen det du missar. Få en översikt om när du ska ta igen det du missat och planera in själv när du ska plugga utöver den tiden du spenderar i skolan
 • Det känns tufft. Prata med dina kursare, detta har hänt de flesta av oss och det kan vara skönt att få höra om hur de gjorde eller bara gemensamt prata om hur mycket det suger
Exempel 5

Du ligger efter. För att ta igen måste du läsa in mycket och ta igen det du missat. Du kontaktar ansvariga för kursen som försöker hjälpa så gott som de kan. Men trots detta känns det omöjligt att få ihop det. Du har kommit långt på programmet och är trött på den konstanta stressen. Du önskar att du visste hur det var innan du sökte. Du hör dina andra vänner som läser andra universitetsprogram berätta om hur de har ett par dagar helt lediga varje vecka. När du frågar dem hur mycket de pluggar varje vecka så säger de att de aldrig pluggar på helgen men kanske 2-3 timmar utanför skolan varje vecka – utan problem. Du fantiserar om hur det hade varit om du hade valt ett annat program, vad du hade gjort med all fritid, hur ditt sociala liv hade sett ut, vilka hobbies du hade haft och hur det hade känts att inte konstant känna sig otillräcklig och superstressad. Men det är bara en fantasi – ditt CSN hade inte räckt till att plugga något annat och du vet inte ens riktigt vad du hade pluggat om du inte varit här. 

 • Tänk på allt du åstadkommit och allt du klarat av för att komma dit du är idag
 • Försök att komma ihåg varför du valde att bli läkare och påminn dig själv om allt det positiva
 • Istället för att tänka på tentorna, tänk på positiv feedback du har fått på praktik
 • Ta en ledig dag för att ställa om. Detta kan vara en helg, eller skippa undervisningen en dag när du inte har något obligatoriskt. Gör precis vad du vill, eller ingenting. Sträckkolla på en serie hela dagen, beställ hämtmat, ha hemma-spa och tyck synd om dig själv. En slapp dag helt dag helt enkelt. Ladda om för att ta nya tag dagen efter men tänk inte på det nu. 

Som jag tidigare nämnde, allt är inte alltid skit. Alla praktikplaceringar är inte dåliga, men dåliga praktikplaceringar får man räkna med. Situationer som dessa påverkar olika personer olika mycket och oavsett så blir man bättre på att hantera dem. OBS! Det är viktigt att söka professionell hjälp om du mår väldigt dåligt och din psykiska ohälsa påverkar ditt liv negativt. Du kan vända dig till psykiatrin (både akut och icke-akut) eller till din vårdcentral. Man känner sig ensam och man ser inte att många andra känner likadant, men det gör många och man är inte ensam. Läkarprogrammet är tufft och inte alltid så förlåtande men det är viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv!

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg