En dag på läkarprogrammet T9: Öron-Näsa-Hals

Användbara tips från kursen:
  • Skölj öronen med alsolsprit efter bad för att förebygga öroninflammation (men aldrig klorhexidinsprit då detta är kan leda till hörselnedsättning)
  • Använd inte tops eller annat i öronen (extra viktigt om du har problem med öronen)

ÖNH är en kirurgisk specialitet som har hand om sjukdomar i öron, näsa och hals. Under termin 9 har vi en kurs i ÖNH på cirka 2,5 veckor. I detta inlägg kommer jag berätta om hur en dag kan se ut. Kursen började men en veckas föreläsningar och efter det bestod undervisningen av undersökningsworkshops, seminarium och klinik (patientmottagning och auskultation på operation). Vårt schema består av både hel- och halvdagar men i detta inlägg har jag valt att berätta om en av de längre dagarna under terminen.

7.30 – Ankomst till sjukhuset

Eftersom vi börjar 8.00 är jag på plats lite tidigare på sjukhuset för att hinna byta om och äta en macka. 

8.00 – Handledd kandidatmottagning

Vår grupp samlas på ÖNH-mottagningen och delar upp oss i grupper om 2-3 studenter per rum. Under förmiddagen tar vi under handledning emot 3 patienter som söker för öron-, näs eller halsbesvär. Vi har ca 1 timme per besök och sedan har vi tid för att diskutera fallen i stor grupp. Vanliga diagnoser på kandidatmottagningen vara nästäppa, sömnapné eller öroninflammation. 

Vi studenter får kort information av handledaren om patienten och sedan går vi studenter och hämtar patienten. Vi studenter tar anamnes (sjukdomshistoria) och undersöker patienten. När vi är klara hämtar vi vår handledare och sammanfattar patientens besvär och eventuella statusfynd från undersökningen. Handledaren kompletterar eventuellt med status och ytterligare frågor sedan ger vi tillsammans nödvändig information till patienten, exempelvis om diagnos och behandling. 

12.00 – Lunch

Jag brukar ofta använda lunchen till att äta och plugga. Eventuellt gå igenom seminariumet för eftermiddagen. Har svårt att plugga efter långa dagar på praktik så för att maximera inlärningen under praktikveckor brukar jag plugga på bussen/tåget på vägen in, på lunchen och på andra pauser. Egentligen bara för att frigöra mer tid när jag väl är hemma.

13.00 – Seminarium

Varje seminarium har ett tema och inför seminariumen får vi ett antal patientfall som vi ska förbereda. Upplägget under seminariumen ser lite olika ut beroende på vem som leder seminariet. Ibland får man ett fall var som man ska redovisa för gruppen och ibland är det mer av en öppen diskussion. Man ska vara förberedd men detta är också ett bra tillfälle att ställa frågor. Vi har 2 stycken seminarium på en förmiddag/eftermiddag och en paus emellan. Seminariumen håller på till 16.30.

16.30 – Jour

Under många kurser är det obligatoriskt att gå ett jourpass som är förlagt på kväll eller helg. Detta gäller även för ÖNH-kursen. Man får ibland välja men under denna kurs blev vi tilldelade en tid med möjlighet att byta studenter emellan. Under jouren går man med jourläkaren och utför konsultationer på akuten eller på avdelningar. Jouren höll på till 20.30, sedan är det dags att återvända hem och ladda upp för en ny dag.

Som nämnt så var detta den längsta dagen på kursen. Kursen bestod även av många halvdagar med schemalagd inläsningstid för att hinna förbereda sig inför seminarium. I slutet av kursen hade vi ett förhör online men den slutliga examinationen sker i slutet av terminen då vi har en gemensam tenta för alla kurser vi läst under terminen.

Kira, läkarstudent

Kira, läkarstudent

Välkommen till studentbloggen! Jag heter Kira, är 24 år och går termin 10 på det 5,5-åriga (gamla) läkarprogrammet. Den här terminen är den näst sista för mig och vi läser pediatrik samt gynekologi/obstetrik, vilket är passande kurser då jag själv balanserar livet som läkarstudent och nybliven förälder.

0 kommentarer

Relaterade inlägg