Samtalsmetodik för psykologprogrammet

Att bli psykolog kan verka skrämmande för många, särkilt när det gäller att hålla samtal med patienter. Men det finns ingen anledning att oroa sig! Under psykologprogrammet på Karolinska Institutet kommer du få lära dig alla nödvändiga samtalsfärdigheter från och med termin 2.

Samtalsmetoder anses vara av högsta vikt inom psykologyrket. Som psykolog är samtalet en central del av yrket och det är därmed viktigt att ha en djup förståelse för de olika teknikerna och principerna för att kunna hjälpa sina klienter på bästa sätt.

För att ge er en inblick på detta, vill jag bjuda in er att följa med under en vecka där vi får lära oss om betydelsen av dessa samtalsfärdigheter. Under veckan fokuserar vi på hur man etablerar en stark allians, övar på att vara lyhörda och empatiska samt kommunicera på ett tydligt och professionellt sätt med klienten.

Dag 1 Föreläsning samtals- och intervjumetodik

Idag höll två legitimerade psykologer två föreläsningar för oss – en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Under föreläsningarna lärde vi oss några grundläggande samtalsmetoder som vi sedan fick träna genom rollspel och diskussioner med våra kursare. Vi delades upp i två och två utförde olika övningar som hjälpte oss att tillämpa och träna på dessa samtalsfärdigheter, såsom aktivt lyssnande, empati samt konsten att ställa frågor.

En av övningarna som vi gjorde var att rollspela en situation där en person skulle berätta om något tråkigt, såsom hur de sorterar tallrikarna i tvättmaskinen, medan den andra försökte att aktivt lyssna som om det den andra berättar vore väldigt intressant. Men trots att vi var medvetna om att dessa endast var övningar och att vi rollspelade, så kunde vi ändå känna på det som kan vara svårt i verkliga situationer. 

Dag 2 Föreläsning samtals- och intervjumetodik

Under dag 2 lärde vi oss inte bara om strukturen i ett samtal utan också om mer komplexa övningar för att förbättra våra färdigheter. Vi fick möjlighet att tillämpa våra kunskaper i praktiken genom olika övningar och scenarier som hjälpte oss att utveckla vår förmåga att hantera olika situationer. Vi fick även lyssna på våra föreläsare, som även är legitimerade psykologer, hålla ett samtal, vilket var både lärorikt och roligt att se. Därutöver fick vi lära oss om hur vi kan bemöta kritik och även ge feedback på ett positivt och konstruktivt sätt.

Dag 3 Rollspelövningar i grupper

Veckans roligaste moment – dags för rollspel! Vi fick chansen att öva tre och tre och tillämpa alla samtalsfärdigheter vi lärt oss hittills under handledning av två erfarna legitimerade psykologer. 

Rollspelet bestod av två personer som höll i ett samtal medan den tredje personen analyserade samtalet och gav därefter feedback. Alla i gruppen fick möjligheten att prova på alla olika roller; som psykolog, klient och feedback givare.

Dag 4 Eget arbete – analys av samtal

Idag är det dags att analysera ett samtal från Radiopsykologen utifrån en given mall. Vi fick tillämpa de strukturer och tekniker vi lärt oss och reflekterade över samtalsprocessen på ett mer djupgående sätt. 

Dag 5 Rollspelsexamination 

Sista dagen och nu är det dags för oss att examineras på våra samtalsfärdigheter i ett praktiskt zoom samtal i grupper av tre, där vi kommer återigen prova på att vara psykolog, klient och feedback givare. Det var en utmanande och nervös upplevelse men också en fantastisk möjlighet att visa upp våra framsteg och utveckling.

Jag vill påpeka att även om man är osäker på sina samtalsfärdigheter eller redan har en god förmåga att hålla samtal, så är det alltid möjligt att utveckla sina färdigheter för att bli en bättre samtalspartner och psykolog.

Tveka inte att kontakta mig om du har funderingar om psykologprogrammet eller studentlivet här på KI.

Tills nästa gång

/ Daniela

Daniela, psykologstudent

Daniela, psykologstudent

Frågan om varför vi beter oss som vi gör växte allt mer med tiden och enda möjligheten att få svar på mina frågor var att studera psykologi! På bloggen kommer jag göra mitt bästa att inspirera er framtida studenter att aldrig ge upp era drömmar. Utöver detta kommer jag bidra med en inblick i psykologprogrammet och studentlivet på KI.

0 kommentarer

Relaterade inlägg