Vad gör KI unikt?

Hej!

Jag skriver detta under den varma solen över Campus Solna en lördag morgon. En av mina drömmar var att sitta framför just denna gröna gräsmatta som läkarstudent. Det var en liten aspekt av studentlivet jag såg fram emot.

Bekvämligheten av att nu gå på läkarprogrammet skapar däremot distans till dessa tankar. Vad hade jag för farhågor och nyfikenheter? Vad hade jag velat veta då? Jag visste nog, likt många andra stockholmare, att Karolinska Institutet…

  • är det enda lärosätet med läkarprogrammet i Stockholm
  • har ett internationellt prägel
  • erbjuder valbara kurser med utbyten till andra länder
  • har ett alternativt urval s.k. PIL (och TAPIL för tandläkarstudenter)

Det var däremot mycket jag inte visste om… Vad gör Karolinska Institutet så speciellt?

Mentorprogrammet

Från och med din första termin på läkarprogrammet får du ingå i grupper på 4-5 individer med en tilldelad läkare som mentor. En gång per termin möts man upp för att gå igenom dagens agenda. Detta kan inkludera allt från live-föreläsningar till artiklar och diskussionspunkter. Under dagen har man även något som liknar ett ”utvecklingssamtal” då man diskuterar viktiga aspekter av läkaryrket. Detta bidrar till professionell utveckling. Det är en dyrbar chans att lära känna läkarrollen, och många får skugga sina mentorer på deras arbetsplatser. 

Sjukhusval

De två första åren på KI är förankrade i teori och benämns ofta preklin, därefter kommer kliniska placeringar. Jag avslutar nu min tredje termin på läkarprogrammet och det är dags för ett sjukhusval inför nästkommande två år. Studenter får då rangordna;

  • Huddinge sjukhus
  • Karolinska Solna 
  • Danderyds sjukhus
  • Södersjukhuset

Dessa prioriteras på antagning.se enligt preferens. Det unika med att välja bland sjukhus inom Region Stockholm är att vi generellt inte får fjärrplaceringar. Det finns en trygghet i detta, samtidigt som jag lär känna vad som kan komma att bli min framtida arbetsplats. 

Studentengagemang

Trots att jag redan skrivit ett helt inlägg om hur man kan engagera sig på KI vill jag belysa det som något väldigt speciellt. På KI kan man delta i diskussioner kring utbildningsfrågor, men även leda undervisningsmoment som student.

Denna termin har jag haft chansen att vara med i tutorkåren. Detta innebär att jag fått jobba som tutor inom anatomi. Jag har interagerat med läkarstudenter som går i T2 men även tandläkarstudenter och KTH studenter. Tutorer kan vara med under workshops, seminarier och diverse undervisningsmoment. Att få dela med sig av tips och interagera med andra studenter har verkligen varit en glädje för mig. Lika så tycker kursare som deltar i andra aspekter av studentlivet, vare sig det är som fadder eller en del av Spexet.

Slutsatsen blir att du som student kan ta del av nya möjligheter inom och utanför utbildningen. Dels genom feedback, diskussioner och skapandet av ett studentliv, men även som resurs för andra kurser.

Ultraljud

Det går att debattera hur unika mina tidiga exempel har varit men här kommer en sann sådan! Karolinska Institutet är det enda lärosätet (i Skandinavien) med en så omfattande ultraljudsundervisning så tidigt som andra terminen i utbildningen. Studenter får både föreläsningar och tid med ultraljudsmaskinen för att bredda anatomi-kunskap. Det ger en helt annan förståelse av hur kroppen är uppbyggd samt lärdomar inför framtida ultraljudsanvändningar. Ultraljud är ett värdefullt verktyg och det har varit riktigt positivt att få ta del av denna undervisning.

Forskning

Sist men inte minst, kanske vad KI är mest känt för, forskning! Karolinska Institutet är nära forskningsvärlden både geografiskt och utbildningsmässigt. Bakom Aula Medica gömmer sig Biomedicum, och vid entréplan i NKS hittar du Bioclinicum. Många läkarstudenter som väljer att forska på fritiden uppskattar hur nära labben är; de kan lätt gå mellan praktikplacering på NKS, föreläsningar på Campus Solna och laboratoriet.

Det går inte riktigt att beskriva programmen på KI utan att inkludera forskning. Dels är en stor andel av föreläsarna forskare, dels är det sammanflätat med inlärningsmomenten. På KI kan du även hitta flera kurser som introducerar forskning. 

  • FoLäk: Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet
  • KISS: Ki:s sommarforskarskola

FoLäk är två på varandra följande forskningsintroducerande kurser. FoLäk 1 sträcker sig över 2 terminer och inkluderar teoretiska och praktiska moment som föreläsningar, laborationer, seminarier och projektarbeten. Undervisningstillfällen under terminen brukar vara en kväll varannan vecka, medan praktikperioden under sommaren blir 4 veckor av heltid. Denna kurs uppskattas ofta av studenter som är nya till forskning och är en god förberedelse inför examensarbetet. 

Sommarforskarskolan är öppen för alla studenter som går på en av KI:s grundutbildningar och har studerat 30 hp. Likt FoLäk är detta en forskningsintroduktion, däremot sträcker den sig endast 7 veckor och sker enbart på sommaren. Perfekt för de som vill träffa andra studenter, forska under handledning och få ett smakprov av forskarvärlden. 

Karolinska Institutet är känt för mycket men dessa aspekter har varit speciella för mig. Särskilt nu när jag förbereder mig inför den sista tentan för terminen och dagdrömmer om annat.

Jag önskar er en härlig sommar så länge. Glöm inte solskyddet!

Vi ses!

Betul, läkarstudent

Betul, läkarstudent

Hej! Jag går Termin 5 av det 6 åriga läkarprogrammet. Just nu lär vi oss om klinisk medicin. Hör gärna av dig vid frågor.

0 kommentarer

Relaterade inlägg