2.0 Auskultation T4 – psykologprogrammet

Hej kära studenter!

Nu är T4 på psykologprogrammet slut, och vi avslutade med en fantastisk auskultationsvecka! Det har varit fyra otroligt lärorika dagar fyllda med insikter och praktisk erfarenhet. Och därför tänkte jag dela med mig en kort inblick av mina upplevelser.

Dag 1

Anamnes med Lärare

På förmiddagen följde jag med en legitimerad psykolog när hon tog anamnes från två lärare till ett barn som utreds för autism, genom telefon. Jag fick lära mig hur man tar en anamnes, vilka typer av frågor man ställer, och hur man antecknar i journalen. 

WAIS och Självskattningsformulär

Efter samtalet fick jag chansen att träffa barnet som lärarna tidigare hade beskrivit. Barnet fortsatte sin testning med WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) och fyllde även i några självskattningsformulär. På KI har vi under T4 fått träna på att administrera WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), genom att testa på varandra och på riktiga barn, samt beräkna poängen (IQ-poängen). Detta imponerade psykologen och därför lät mig hjälpa till med poängberäkningen.

Anamnes med föräldrar

Senare hade vi ett anamnessamtal med föräldrar till ett barn som utreds för ADHD. Här fick jag istället en inblick på vilka frågor man ställer till föräldrar. 

Nybesök 

Jag fick vara med på ett nybesök där både läkare och psykolog träffar föräldrar och barnet och ställer allmänna frågor kring situationen för att få en helhetsbild av barnets problematik. Exempel på frågor som kan ställas vid ett nybesök är hur den sociala situationen ser ut för barnet, information om skolan (frånvaro, vänner, anpassningar), fritid, läkemedel, sömn, aptit m.m. Utöver de direkta frågorna lägger psykologen även märke till observationer i rummet, som hur barnet beter sig.

Patientbesök

Här träffade psykologen en patient som hade bland annat suicidala och depressiva tankar och kämpade även med låg självkänsla. Psykologen var väldigt tydlig och strukturerad genom att skriva upp på tavlan vad som skulle göras under samtalet. Psykologen använde en ACT-blankett där patienten fick fylla i sina värderingar och se hur väl hen levt efter dessa de senaste två veckorna, vilket verkade vara hjälpsamt för patienten som insåg att hen faktiskt hade klarat av att leva efter sina värderingar trots sina svårigheter.

Dag 2

AST Föreläsning

Dag två inleddes med en föreläsning om autismspektrumtillstånd (AST), en typ av psykoedukation där psykologer lär ut om olika diagnoser till exempelvis föräldrar. En legitimerad psykolog höll en 2,5 timmars föreläsning om autism för föräldrar som nyligen fått besked om att deras barn har autism.

Nybesök

Vi hade återigen ett nybesök där läkare, föräldrar och barn deltog. Här fick jag chansen att noggrant observera samspelet mellan alla parter och hur läkaren och psykologen navigerade samtalet för att samla in relevant information samtidigt som de byggde på en allians med familjen, vilket var otroligt lärorikt.

ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)

Dagen avslutades med att jag fick se ADOS genomföras. Under bedömningen fick barnet svara på frågor, berätta berättelser utifrån en bok och hitta på egna berättelser med hjälp av några leksaker som han själv fick välja. Det var särskilt intressant att observera samspelet och interaktionerna i rummet, och hur psykologen använde dessa för att få en tydligare bild av barnets sociala och kommunikativa förmågor.

Dag 3

Samtal med föräldrar och planering för autismutredning

Psykologen träffade en familj för att få en bättre bild av barnets utveckling och börja planera utredningen. Utredningen går oftast till så att först kontaktas föräldrarna och de svarar på olika frågor. Sedan kontaktas skolan, och därefter får barnet göra olika typer av tester såsom WAIS, WISC eller WPPSI för att få en bild av barnets intellektuella funktion och se hens svagheter och styrkor. Barnet svarar också på olika frågor genom exempelvis skattningsformulär om sitt mående eller genom att göra en intervju med psykologen. När psykologen har fått hela bilden och bedömer att det finns en diagnos, diskuterar psykologen och läkaren tillsammans om en diagnos ska ställas, något som kallas för diagnosdiskussion, som jag också deltog i!

Gruppbehandling 

Denna gruppbehandling involverade två psykologer och handlade om ångest, där patienterna fick lära sig olika verktyg för att bättre kunna hantera det. Man diskuterade och planerade olika sätt att hantera ångest och jobbiga tankar, vilket gav patienterna många värdefulla insikter.

Dag 4

MINI kid

Under T4 har vi fått träna på att administrera MINI på varandra, och nu på mottagningen fick jag se hur en psykolog administrerar det på ett barn.

IDA (Intervju vid Diagnostik av Autism)

Här fick jag se hur man genomför en intervju med frågor angående autism, baserade på de olika kriterierna som måste vara uppfyllda för att få diagnosen. Detta görs oftast på barn som har en bra social ömsesidighet och bra talförmåga. I detta fall var det mest för att utesluta autismdiagnosen.

Besök med föräldrar och barn

Utöver anamnesen med föräldern fick jag även möjlighet att leka med barnet och observera deras beteende i spel, inklusive samspel, ögonkontakt och ömsesidighet.

Denna auskultationsvecka har verkligen varit en ögonöppnare och gett mig en djupare förståelse för hur teorin vi lär oss i föreläsningssalen tillämpas i praktiken. Jag har fått en ökad respekt för komplexiteten i psykologens arbete och vikten av att samla in information från flera källor. Att se hur viktigt det är att integrera information från lärare, föräldrar och barn för att få en helhetsbild har verkligen gjort mig medveten om hur många aspekter som påverkar en diagnos och behandling.

Jag ser fram emot att fortsätta min utbildning och få ännu mer praktisk erfarenhet. Dessa erfarenheter kommer jag att ta med mig in i nästa termin för att fortsätta utvecklas som framtida psykolog.

Jag önskar er alla en glad sommar och så hoppas jag att vi ses igen nästa termin!

Ha det bäst studenter 🙂

// Daniela

Daniela, psykologstudent

Daniela, psykologstudent

Frågan om varför vi beter oss som vi gör växte allt mer med tiden och enda möjligheten att få svar på mina frågor var att studera psykologi! På bloggen kommer jag göra mitt bästa att inspirera er framtida studenter att aldrig ge upp era drömmar. Utöver detta kommer jag bidra med en inblick i psykologprogrammet och studentlivet på KI.

0 kommentarer

Relaterade inlägg