6-årigt läkarprogram – ansök nu!

Idag, 15 mars, öppnar ansökan till Karolinska Institutets läkarprogram med start höstterminen 2021. Sugen på att söka? Besök KIs digitala öppna hus den 17 mars!

Läkarprogrammet i Sverige kommer att från och med hösten 2021 se annorlunda ut – det är 6 år långt istället för 5,5 år. Fördelarna med det 6-åriga läkarprogrammet är att:

  • Man får läkarlegitimation direkt vid examen. Vi som pluggar 5,5 år måste göra allmäntjänstgöring (AT) för att få legitimation.
    • Legitimation direkt innebär mer mobilitet. Legitimerade läkare kan lättare få tillstånd att jobba utomlands.
  • Läkarprogrammet motsvarar andra länders läkarprogram bättre. De flesta europeiska läkarprogram är 6 år långa och ger legitimation direkt vid examen. Det nya upplägget i Sverige ska göra det lättare för utlandsutbildade läkare att kunna jobba i Sverige. Det ska också vara lättare för svenskutbildade läkare att jobba utomlands.
  • AT ersätts av bastjänstgöring (BT). AT är en 18-21 månader lång betald praktik där man jobbar som underläkare samtidigt som man får undervisning. AT avslutas med en tentamen, efter det får man läkarlegitimation. De som gått det 6-åriga läkarprogrammet kommer få göra BT som är ca 12 månader lång.
    • Väntetiden för BT ska vara kortare än för AT. Ett stort problem med AT är att det funnits för få AT-platser så utbildade olegitimerade läkare har fått vänta i 1-2 år på att få AT. Tanken är att det ska vara lättare för sjukhus att erbjuda BT-platser.
    • BT kanske kan tillgodoräknas i specialisttjänstgöring (ST). ST är en ca 5 år lång tjänstgöring för att bli specialistläkare (exempelvis allmänläkare, kirurg, gynekolog, hjärtläkare). För att få göra ST måste man ha gjort AT (eller BT). Om man gör ST i kirurgi och har jobbat på kirurgen under BT är tanken att man ska kunna tillgodoräkna sig det tidigare arbetet i ST:n.

Vill du veta mer om det 6-åriga läkarprogrammet? Läs mina inlägg under taggen #6-årigt läkarprogram och de här artiklarna:

6 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle