6-årigt läkarprogram – ansök nu!

Idag, 15 mars, öppnar ansökan till Karolinska Institutets läkarprogram med start höstterminen 2021. Sugen på att söka? Besök KIs digitala öppna hus den 17 mars!

Läkarprogrammet i Sverige kommer att från och med hösten 2021 se annorlunda ut – det är 6 år långt istället för 5,5 år. Fördelarna med det 6-åriga läkarprogrammet är att:

  • Man får läkarlegitimation direkt vid examen. Vi som pluggar 5,5 år måste göra allmäntjänstgöring (AT) för att få legitimation.
    • Legitimation direkt innebär mer mobilitet. Legitimerade läkare kan lättare få tillstånd att jobba utomlands.
  • Läkarprogrammet motsvarar andra länders läkarprogram bättre. De flesta europeiska läkarprogram är 6 år långa och ger legitimation direkt vid examen. Det nya upplägget i Sverige ska göra det lättare för utlandsutbildade läkare att kunna jobba i Sverige. Det ska också vara lättare för svenskutbildade läkare att jobba utomlands.
  • AT ersätts av bastjänstgöring (BT). AT är en 18-21 månader lång betald praktik där man jobbar som underläkare samtidigt som man får undervisning. AT avslutas med en tentamen, efter det får man läkarlegitimation. De som gått det 6-åriga läkarprogrammet kommer få göra BT som är ca 12 månader lång.
    • Väntetiden för BT ska vara kortare än för AT. Ett stort problem med AT är att det funnits för få AT-platser så utbildade olegitimerade läkare har fått vänta i 1-2 år på att få AT. Tanken är att det ska vara lättare för sjukhus att erbjuda BT-platser.
    • BT kanske kan tillgodoräknas i specialisttjänstgöring (ST). ST är en ca 5 år lång tjänstgöring för att bli specialistläkare (exempelvis allmänläkare, kirurg, gynekolog, hjärtläkare). För att få göra ST måste man ha gjort AT (eller BT). Om man gör ST i kirurgi och har jobbat på kirurgen under BT är tanken att man ska kunna tillgodoräkna sig det tidigare arbetet i ST:n.

Vill du veta mer om det 6-åriga läkarprogrammet? Läs mina inlägg under taggen #6-årigt läkarprogram och de här artiklarna:

4 kommentarer

Så klarar du Karolinska Institutets läkarprogram - KI-studenten Isabelle

Så klarar du Karolinska Institutets läkarprogram - KI-studenten Isabelle

[…] Min tid på läkarprogrammet börjar gå mot sitt slut. Jag är så gott som färdig med termin 10 av 11 nu, så därför har jag tänkt att dela med mig av mina bästa tips för att klara av studierna med (marginellt) godkänt. Generella studietips hittar ni under taggen #pluggtips och i kategorin ”Studier i fokus” på bloggen, men den här gången vill jag dela upp mina råd terminsvis. De här råden gäller främst det 5,5-åriga läkarprogrammet, men mycket kan överföras på det nya 6-åriga läkarprogrammet. […]

Ateeq Ur Rehman Mullah

Ateeq Ur Rehman Mullah

I want to know the fee structure of studying in this institute. Please share about this whether yhere ks scholarship available

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle