Vad får läkarstudenter göra på vårdcentralen?

Praktik på vårdcentral är ett återkommande moment på läkarprogrammet. Momentet är faktiskt en kurs som heter Primärvård (PV) som varar från termin 1 till termin 11 och innefattar både praktik och undervisningsmoment.

Vad man får göra och hur många dagar man är på vårdcentralen varierar från termin till termin. Generellt får studenter ta större och större ansvar för patientbesöken desto längre de har pluggat. Här är några exempel på vad du får göra som läkarstudent på vårdcentral.

Som nybliven läkarstudent får du: Lyssna på hjärta och lungor med stetoskop. Mäta blodtryck. Klämma på magar. Du brukar inte få prata speciellt mycket med patienterna själv annat än att hälsa på dem och kanske fråga hur de mår och varför de är här idag. Tips: Lyssna på hjärta och lungor så mycket som möjligt! Det är svårt att veta vad som är normalt utan att ha gott om referenser.

Efter termin 4 brukar du få: Prata mer med patienter medan handledaren fortfarande sitter med. Diskutera behandling tillsammans med din handledare. Skriva och diktera anteckningar från besöken. Tips: Diktera! Det är superjobbigt att diktera första gångerna man gör det, men när man får in vanan går det mycket snabbare än att skriva.

Efter termin 6 brukar du få: Ta emot patienter utan att din handledare är med. Du får ta anamnes och undersöka patienterna själv. Sedan rapporterar du över till din handledare och kommer överens om behandling. Ibland följer handledaren med och undersöker patienten kort själv, ibland avslutar du besöket helt på egen hand. Tips: Rapportera enligt SBAR! SBAR är en mall för muntlig kommunikation inom sjukvården, du kan läsa mer här.

Läs mer om praktik på vårdcentral i min överlevnadsguide. Vill du veta hur man skriver en riktigt bra journalanteckning? Läs mina tips här.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

KI-studenten Isabelle