kardiologi

Kardiologi

En vecka på SöS kardiologavdelning 51A avklarad! Har fått se väldigt mycket typfall och annat intressant. På avdelning 51 ska det framför allt vara inneliggande patienter med kranskärlssjukdomar, dvs. instabila anginor och hjärtinfarkter. Men har såklart även fått komma i kontakt med andra patienter, med t.ex. arytmier, kardiomyopatier, klaffel och hjärtsvikt.

Andra uppgifter jag fått göra/iaktta denna vecka:

  • Skriva daganteckning – skrivs vanligen efter ronden varje dag, där man pratar/undersöker patienten och ser om det finns något nytillkommet.
  • Skriva utskrivningsmeddelande – ett meddelande till patienten som summerar vad som skett under dennes tid på sjukhuset.
  • Skriva epikris/slutanteckning – skrivs när patient skrivs ut från avdelningen, summerar allt som hänt under hens vårdtid på avd, avsedd för vårdpersonal.
  • Skriva remisser – ex. om en patient ska göra en koronarangiografi, skrivs en remiss där man beskriver varför undersökningen ska göras och vilka frågeställningar som skall besvaras osv.
  • Se en koronarangiografi – invasiv röntgenundersökning.
  • Se en PCI – ’operation’ som görs i samband med en koronarangiografi, för att revaskularisera kranskärlen till hjärtat.
  • Se en transesofageal ekokardiografi (TEE) – ultraljudsundersökning av hjärtat, görs genom matstrupen.
  • Se en elkonvertering – behandlingsmetod för patienter med förmaksflimmer.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier