Kirurgmottagning och kandidatmottagning

Mottagningsrum

Förra veckan var jag placerad på kirurgmottagningen, som är indelad i olika områden/inriktningar. Dessutom har vi på SöS en kandidatmottagning, där vi kandisar tar emot egna patienter. Tacksamt tacksamt. 

På kirurgmottagningen jobbar de olika kirurgerna då och då, och ansvarar för sin subspecialitet: bröst, ÖGI (övre gastrointestinalkanalen), NGI (nedre gastrointestinalkanalen), kärl osv. Till mottagningen kan patienter komma på remiss från slutenvården (sjukhus) eller öppenvården (vårdcentral), innan (förberedelser och utredning inför operation) och efter (uppföljning av operationen och andra kontroller) en operation. Jag var t.ex. med på en bröstmottagning där patienter sökte för en knöl i bröstet. På NGI-mottagning träffade jag patienter med tjocktarmscancer och andra inflammatoriska besvär i tarmarna.

Kandidatmottagningen bestod i stället av att vi kandisar ena dagen fick ta bort hudförändringar och andra dagen lära oss att rektoskopera på frivilliga patienter. Att ta bort hudförändringar innebar att vi studenter ansvarade för hela proceduren, med alltifrån att ge lokalbedövning, planera ingreppet, skära bort förändringen, sy ihop huden, diktera operationsberättelsen (journalanteckning för ingreppet) och skicka iväg hudförändringen till PAD (patologen). Medan på rektoskopidagen, fick vi helt enkelt rektoskopera, vilket är en enklare undersökning av ändtarmen där man för upp ett instrument med ljuskälla och undersöker. Det kunde vara patienter som haft en inflammation i tarmen och som nu var på återbesök för att utesluta eventuell malignitet/tumör i ändtarmen.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier