Klinisk utbildningsavdelning (KUA)

I slutet av oktober var jag placerad två veckor på KUA, vilket jag glömt skriva om. Tänkte därför i detta inlägg berätta kort om syftet med KUA, vad det innebär och vad vi gjorde där. 

KUA (klinisk utbildningsavdelning) grundades i Linköping 1996 och finns numera på flertalet sjukhus i Sverige. Kort sagt är KUA en studentdriven vårdavdelning, där studenter från olika vårdprogram (läkar-, sjuksköterske-, fysioterapeut-, arbetsterapeut-, logoped-, biomedicinska anlytikerprogrammet m.m) arbetar interprofessionellt. Stark betoning låg på det interprofessionella arbetet, kommunikation, TEAMkänsla och patienten i centrum.

På KI har läkarstudenterna KUA under termin 7, på en ortopedisk avdelning. Jag hade min KUA-placering under två veckor på Sös avd 35E, en postoperativ ortopedisk avdelning för elektiva patienter (= patienter som genomgått planerad ortopediska ingrepp). I vårt team var vi totalt 8 studenter (2 läkar-, 1 fysioterapeut-, 1 arbetsterapeut- och 4 sjuksköterskestudenter) och 1 teamhandledare som var legitimerad sjuksköterska. Sedan hade vi våra respektive programspecifika handledare.

Under två veckor jobbade hela teamet med samma schema och hade både dag- och kvällspass. Tillsammans hade vi hand om en avdelning med patienter helt enkelt. Vi hade ca 9 patienter varje pass, vilka vi rondade, vårdade, utredde och behandlade. Dagpassen varade mellan 7-15:30, medan kvällspassen pågick mellan 13:30-21:30.

Vi var ett fint team som hade det supertrevligt! Lärde mig en hel del om de andra yrkeskategoriernas arbetsuppgifter och roller. Till exempel fick vi en inblick i sjuksköterskernas arbetsuppgifter, där vi fick se läkemedelsrummet, blanda läkemedel och ge läkemedel till patienterna. Fysioterapeutstudenten visade hur de ger instruktioner om övningar och undersöker patienterna.

Sen att verkligheten inte ser ut som KUA, är ju en annan sak.

Läs mer om KUA

 

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier