Läkarprogrammet på distans

Det har varit en lång första dag på termin 11 sittandes framför datorn i hemmet. Att bedriva online-undervisning för 140+ läkarstudenter på Zoom, ger definitivt utrymme för felkällor.

Vad fungerar och vad fungerar inte med distansundervisning på läkarprogrammet?

Styrkor:
  • Föreläsningar – Det som absolut har fungerat bäst med att ha distansundervisning på läkarprogrammet, är de förinspelade föreläsningsvideorna. I stället för att kräva fysisk närvaro under föreläsningar går vi mot att kunna ta till sig föreläsningsinformation närsomhelst på dygnet och varsomhelst. Galet att detta aldrig varit ett alternativ fram tills pandemin satte fart, eftersom att tekniken långt innan varit tillgänglig.
  • Frågestunder – Vissa föreläsningar erbjuder live-frågestunder med föreläsaren. Efter att man tagit till sig av föreläsningen på egen hand, finns alltså schemalagd tid för frågor med föreläsaren. Det är ju grymt, eftersom studenten då har hunnit bearbeta och reflektera kring föreläsningen. Bättre kvalitet på frågorna och utbyte av kunskap.
Svagheter:

Det som huvudsakligen försvårar att läkarprogrammet kan ske på distans, är all praktik och praktiska moment som kräver fysisk närvaro och interaktion med människor.

  • VFU/praktik – I dagsläget går praktiken inte att utföra på något annat sätt än att just fysiskt gå till sjukhus/vårdcentral/klinik. Därför prioriteras också att studenterna ska få utföra sin VFU på KI. Trots det kommer vi säkerligen se en sämre kvalitet på vår praktik, eftersom pandemin tillfälligt släckt ner vissa delar av den kliniska verksamheten (t.ex. planerade mottagningsbesök och kirurgi).
  • Dissektioner – Dessa har skett online vilket såklart inte ger samma känsla/uppfattning jämfört när man med egna ögon och händer får undersöka och observera människokroppen.
  • Praktiska övningar – T.ex. övning i lumbalpunktion, undersökningsteknik eller suturteknik. Det går såklart att kolla på videor online, men värdet av återkoppling och handledning, liksom på vår praktik, är ovärderlig och oersättlig i dagsläget.
  • Examinationer – Även om det finns diverse tjänster som erbjuder examinationer online, finns det fortfarande mycket problem kring teknik och säkerhet. Därutöver är ju många av läkarprogrammets examinationsformer helt praktiska och sker med riktiga patienter/skådespelare. Sådana praktiska examinationer (t.ex. OSCE) blir aldrig likvärdiga när de görs om till att bli teoretiska.

Sammantaget är det tydligt att läkarprogrammet i sin helhet inte kan bedrivas på distans, men däremot kan de teoretiska delarna av utbildningen gott nog ske på distans i framtiden. Detta gäller framför allt de teoretiska terminerna (prekliniska) där läkarstudenter inte är ute på praktik. Nu när läkarprogrammet förändras till att bli sexårigt, ska det bli spännande att se hur covid-19 påverkar utbildningen.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier