Om mig

Jag är Maria Ankarcrona och från 1 september 2019 är jag prefekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet. Jag är biolog och professor i experimentell neurogeriatrik vid Karolinska Institutet och forskar om cellulära och molekylära mekanismer i Alzheimers sjukdom.

Head of Department Maria Ankarcrona

Categories