KI agerar efter kritik mot biobankssatsning

KI har senaste veckan fått kritik för hur vi har skött vårt uppdrag som värduniversitet för den storskaliga biobankssatsningen BBMRI.se. Det är ett samarbete med totalt åtta universitet med finansiering från Vetenskapsrådet, VR. Satsningar på nationella resurser som denna är viktiga för forskningen och BBMRI.se har inneburit en mycket viktig kapacitetshöjning för svensk epidemiologisk forskning och bidragit till att föra forskningen framåt. Samtidigt finns uppenbara brister i hur KI skött sitt ansvar som värduniversitet.

Vetenskapsrådet har låtit revisionsfirman Ernst & Young granska BBMRI.se och i sin rapport, som jag fick förra söndagen, kritiserar de KI på flera punkter. Det är allvarlig kritik och vi tar till oss den. Vi instämmer i att KI inte skött uppdraget som värduniversitet för BBMRI.se sedan 2010 som vi borde. Jag har gett vår internrevision i uppdrag att utreda de ekonomiska frågorna för att få svar på vad KI gjort fel och hur vi kan förhindra att det händer igen. Detta blir en viktig del i det större, strukturerade arbete som prorektor leder med målet att proaktivt identifiera eventuella brister på KI och komma tillrätta med dem.

Rätt att lägga biobanken på KI

Låt mig gå in lite närmare på kritiken från VR.  Vi håller bland annat med om att det tog alldeles för lång tid att få en styrelse och en strategiplan på plats. Det finns flera omständigheter som förklarar förseningen – det var ett komplext uppdrag med många universitet inblandade och därtill komplicerade anslagsvillkor – men även givet detta borde det gått fortare och det var KI:s ansvar att driva på detta arbete. Vidare har styrningen av projektet varit otydlig. Och inte minst viktigt har det funnits betydande samarbetssvårigheter inom projektet under lång tid och som värduniversitet är det KI:s ansvar att komma till rätta med detta. Det finns även kritik mot att förlägga biobanken på KI men där menar vi att det finns stöd för detta, både i i ansökan och även i den aktuella granskningen från Ernst & Young. Det finns visserligen formella otydligheter i hur beslutet fattades och det är i sig allvarligt men beslutet är rätt i sak.

Det finns också kritik som handlar om att vi skulle gynnat oss själva i fördelningen av resurser. I rapporten finns ett sakfel, en felaktig uppgift som fått spridning i media. Det belopp som anges att KI använt till investeringar i utrustning innefattar även personalkostnader. Den siffra som anges för övriga universitet anges i rapportens inledande summering till 4 600 kronor (4,6 TKR) men den korrekta uppgiften är 4,6 miljoner kronor, vilket anges korrekt längre fram i rapporten.

 

 

0 comments

Related posts