Artikeln i Respiration måste dras tillbaka

Den 28 november 2015 publicerade den vetenskapliga tidskriften Respiration artikeln “Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” (Respiration 2015; 90:481-492). Huvudförfattare var Paolo Macchiarini, som vid denna tid hade en tidsbegränsad anställning vid Karolinska Institutet. Han avskedades i mars året efter, efter att en rad missförhållanden och grova felaktigheter uppdagats i samband med hans verksamhet på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Se en sammanfattning av Macchiarini-ärendet i den tidslinje som finns publicerad på KI:s webbplats.

Efter utredning beslutade jag i januari i år att Macchiarini och tre av hans medförfattare skulle fällas för oredlighet i forskning utifrån innehållet i artikeln. I motiveringen framhålls bland annat att ”Paolo Macchiarini, som huvudförfattare och initiativtagare till forskningsinsatsen, har ett särskilt stort ansvar för den oredlighet som konstaterats. Det var han som hade det huvudsakliga forskningsintresset i den händelseutveckling som föregick artikeln och som fick möjlighet att genomföra experiment av preklinisk natur på en människa”.

I samband med beslutet meddelade jag även i ett brev till ansvarig redaktör för Respiration om bakgrunden till beslutet och begärde att artikeln skulle dras tillbaka. Detta är en artikel som kan leda till felaktig behandling och lidande för framtida patienter. Det är tidskriftens ansvar att den dras tillbaka. Artikeln anger att etiktillstånd finns, när detta gavs betydligt senare och är begränsat till den hantering av personliga uppgifter som skedde flera år efter behandlingen. Den forskning som genomförts på den svårt sjuka patienten saknar varje form av etiskt tillstånd.

Eftersom tidskriften trots ett antal påpekanden fortfarande inte dragit tillbaka den aktuella artikeln, väljer jag här att publicera delar av den dialog jag haft med tidskriftens ansvariga.

Från Respiration (6 februari 2018):

”Dear Professor Ottersen,

We have received a request from the Karolinska Institutet to retract the above article. At the same time, we have been contacted by one of the authors asking us to delay our decision regarding this matter.

The Editors and the publishing house are both of the opinion that it is the journal’s duty  to the scientific community to provide a platform for discussions and a forum for debating. Furthermore, the background of the conflict between the two parties should be transparent to the readers to enable them to form their own opinion.

Therefore, we would like to ask all parties concerned to write a ‘Letter to the Editor’ pertaining to this conflict for simultaneous publication. The maximum length should be 4 manuscript pages with the possibility of supplementary online material. The article in question along with the Letters will be ‘Free Access’ with reciprocal links between the article and the Letters. Deadline for receipt of the Letters is the end of February 2018. Please submit to the Editorial Office as an email attachment.

We sincerely hope that both parties will take advantage of this offer to present their viewpoint.

With best regards,

Linda Haas

Editorial Office ‘Respiration’

Mitt svar (23 februari 2018):

Dear Editor

Thank you for your letter. We are not interested in engaging in a discussion about this matter. Our request for retraction is based on a formal decision by the Rector/Vice-Chancellor. We uphold our request and look forward to learn about your final decision.

In case you choose not to comply with our request we would like to know your arguments for this.

Best regards

Ole Petter Ottersen

Från Respiration (10 mars 2018):

Dear Professor Ottersen, 

Thank you for your reply. 

We would to emphasise that we have taken your request for the retraction of this article very seriously, however, we found it only fair to all parties concerned to offer the option of publishing a letter on this matter in question. 

We believe, that based on the evidence available to the journal, we are not in a position to make a judgement on whether or not to retract this article. We have, therefore, decided to leave it up to our readers to build their own opinion on the matter and decide for themselves with regard to the validity of the conclusions. We do not want to patronize the readers of the journal ‘Respiration’.

Finally, we would like to ask you to reconsider your decision not to engage in any discussion. If you decision remains unchanged, we would like to ask for your consent to publish your retraction request in the journal ‘Respiration’.

Yours sincerely,

Professor Felix J.F. Herth

Editor-in-Chief

Thomas H. Nold

On behalf of S. Karger Publishers

Mitt svar (4 april 2018):

Dear Editor

Thank you for your mail.

We uphold our claim that the paper be retracted. We would like to be informed about the journal’s policy in such matters. This issue has a bearing on important ethical principles and we are surprised at your response to our request.

In our investigation we have solicited and received comments from all authors, and they have all been informed about our decision. Our decision is final and we see no reason why we should  engage in a further discussion in your journal.

Obviously you are free to publish our report if you so wish.

Sincerely

Ole Petter Ottersen

Faller på sin egen orimlighet

Jag är både överraskad och besviken över svaren från Respiration. Det här rör sig om en artikel som är baserad på en konstaterad oetisk forskning som skett utan etisk prövning eller tillstånd och som orsakat onödigt lidande för en svårt skadad patient. En sådan artikel måste dras tillbaka. Att bjuda in till en ”vetenskapligt diskussion” om detta faller på sin egen orimlighet.

Den som följt bloggen vet att vi tidigare denna vår haft en intensiv diskussion om ”Lars Andersson” och om vilken praxis och rutin en vetenskaplig tidskrift bör ha. Handlar det om någon form av fusk, oegentligheter, falsarier eller oredlighet, bör detta också få konsekvenser när det gäller publiceringar.

Ansvaret för forskningsverksamhet och etik vilar tungt på lärosätena, det är vi överens om. Om en prövning av en forskningsverksamhet vid ett universitet leder fram till ett beslut om oredlighet, måste detta också synas och märkas i de publiceringar som skett inom denna verksamhets domäner.

I fallet ”Lars Andersson” har två av tre tidskrifter tagit sitt ansvar och utifrån ett etiskt ställningstagande beslutat att dra tillbaka artiklarna.

För mig är det självklart att Respiration ska göra samma sak.

 

0 comments

Related posts