Nu inleds Järvaveckan – en viktig mötesplats för samhällsdebatt

Nu på lördag inleds Järvaveckan för tredje året i rad. Det är ett viktigt arrangemang och hade jag inte sedan tidigare varit inbokad på annat håll i världen, hade jag definitivt besökt arrangemanget.

Det anslag Järvaveckan har, som mångkulturell och levande mötesplats för samhällsengagerade individer, civilsamhälle, näringsliv, aktörer och folkvalda, är betydelsefullt inte minst för lärosäten som Karolinska Institutet.

En stor andel av de studenter och forskare som finns på KI har sina rötter utanför Sverige – vi är i verklig mening ett mångkulturellt universitet. Och även om det i sig kan innebära utmaningar att mötas över kulturella, etniska, språkliga eller religiösa gränser, så ser jag varje dag hur perspektivrikedom föder kreativitet, ny kunskap och ökad förståelse om sjukdom och hälsa och därmed stärker båda utbildning och forskning vid KI.

Ojämnt fördelad hälsa

Hälsa och ohälsa känner inga nationsgränser – det vet vi. Samtidigt känner vi också till att hälsan är ojämnt fördelad i världen – och även mellan olika grupper här i Sverige. Vi behöver förbättra kunskapen och initiera debatten om hälsa och inte minst om ojämlikhet i hälsa. Det är just därför som mötesplatser som Järvaveckan tjänar ett så viktigt syfte och jag är glad över att samtliga partiledare har aviserat att de kommer att delta under veckan. Frågor som rör integration, jämlik hälsa och allas lika rättigheter måste finnas högt uppe på den politiska agendan. Och det gäller naturligtvis inte inte bara under ett valår.

Varje dag har tema

Partierna har varsin dag under Järvaveckan. Samtidigt har varje dag ett tema och på onsdag (den 13 juni) handlar det om skola och utbildning. Då kommer representanter från KI:s Student- och karriärsservice att finnas på plats. Vi deltar även indirekt genom att vi är med i kampanjen #Hurvetdudet?, som bland annat arrangerar ett seminarium med Ola Rosling (son till framlidne KI-professorn Hans Rosling) på torsdag kl 17-18.

Stockholm Science City, ett samverkansprojekt som KI är en av sju deltagande organisationer i, kommer också att delta under Järvaveckan och kommer att ha ett eget tält där 12-13 juni för att prata om utbildning, talang och mångfald.

Hela programmet för Järvaveckan finns på deras webbplats. Är du i närheten – passa på att besöka denna mötesplats för samhällsdebatt!

 

0 comments

Related posts