Rekordstort förtroende för kunskap

Föreningen Vetenskap och Allmänhet (VA), en ideell organisation med syftet att främja dialogen mellan forskare och övriga samhället, publicerar i dag en rapport om förtroendet för universitet, högskolor och forskning bland svensk allmänhet.

Rapporten är glädjande ur många aspekter och kan sammanfattas med att svenskarnas förtroende för evidensbaserad kunskap är grundmurad och ökande.

Den allmänna bilden är annars att förtroendet för tidigare stabilt trovärdiga samhällsinstitutioner sjunker. Och det stämmer också till viss del, visar de studier som studerat allmänhetens förtroendeförändringar under lång tid – som till exempel SOM-institutets årliga studier.

Stabil och positiv

När det handlar om högre utbildning, vetenskap och forskning är förtroendebilden relativt stabil och positiv. VA:s rapport visar att 61 procent av de tillfrågade har ”mycket eller ganska stort förtroende” för universitet och högskolor. Det är faktiskt den högsta noteringen sedan mätningen inleddes 1997.

Nu ska naturligtvis inte vi på KI slå oss för bröstet för detta. I kölvattnet efter Macchiarini-ärendet vet vi att allmänhetens förtroende för oss har sjunkit. Det är en skada vi arbetar med varje dag för att reparera. Vi har kommit en bra bit på väg, men mycket arbete återstår. Se den sammanställning av åtgärder som KI publicerat på webbplatsen.

Samtidigt vet vi att söktrycket till våra utbildningar är fortsatt högt, att de studenter som går våra utbildningar överlag är mycket nöjda med sin utbildning och att den forskning som bedrivs på KI ständigt skördar nya framgångar och hävdar sig extremt väl i internationella sammanhang. Vi ligger också mycket väl till i de olika internationella rankingar som görs över världens universitet och högskolor.

KI har alltså ett högt anseende bland studenter, inom vetenskapen och på den internationella arenan – och ett lägre anseende bland svensk allmänhet.

Extra positivt

För mig som rektor på ett renodlat medicinskt universitet är det därför extra positivt att allmänhetens förtroende för just den medicinska forskningen är fortsatt mycket hög. Hela 76 procent av de svarande anger sig ha mycket eller ganska stort förtroende för medicinsk forskning. Det är den högsta siffra för alla olika forskningsområden – de övriga är teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap och humaniora.

Det är också glädjande att förtroendet för forskare är fortsatt och stabilt högt. Enligt VA:s rapport har 62 procent av befolkningen ett mycket eller ganska stort förtroende för forskare generellt.

Resultatet visar att den medicinska kunskapsverksamheten som bedrivs bland annat på KI anses vara mycket viktigt bland en bred majoritet av befolkningen. Det är ett förtroende som vi måste förvalta på bästa sätt – genom att ständigt arbeta hårt för att leverera utbildningar och forskning av hög kvalitet, stor öppenhet och med tydliga etiska regler och riktlinjer. Det ligger också i vårt ansvar som universitetsledning att dessa regler och riktlinjer följs.

Förtroende är något som ständigt måste förtjänas. Vi ska aldrig luta oss tillbaka och lita på gamla meriter.

 

0 comments

Related posts