Välkomna alla studenter!

English version below

En ny termin och ett nytt läsår på Karolinska Institutet står för dörren och de senaste dagarna har allt fler studenter infunnit sig på våra campus i Solna och Flemingsberg. Som rektor är det lätt att dras med i den förväntan, spänning – och kanske också lite nervositet – som vibrerar i luften.

Jag har själv undervisat medicinstuderande sedan 1976 och kommer aldrig att tröttna på att göra det. Faktum är att jag bokat in några undervisningstimmar även nu i höst, det ska verkligen bli roligt att bryta de vanliga åtagandena som rektor med att träffa unga, vetgiriga och engagerade studenter. Det finns nog inget som inspirerar mig mer än det!

KI behåller sin position som ett av Sveriges absolut mest populära universitet. Antalet sökande är högt och särskilt glädjande är att antalet internationella ansökningar fortsätter att öka.

135 länder

Totalt hade KI till våra globala program fått in 4 637 ansökningar från 135 länder vid sista anmälningsdag. Förutom Sverige, så kommer de flesta ansökningar från studenter med utbildningsbakgrund i Bangladesh, Nigeria, Storbritannien, Kina, Indien, Ghana, USA, Egypten, Sudan och Indonesien.

KI är verkligen ett globalt universitet.

Utöver programmen, hade KI vid sista anmälningsdag också tagit emot 5 741 ansökningar till de 48 fristående kurser som utlysts till hösten.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, inriktning folkhälsoepidemiologi har både flest sökande och högst söktryck (förstahandssökande per plats) bland de globala programmen. Över 1000 personer ansökte till programmet. Magisterprogrammet i global hälsa ligger tätt efter i totalt antal sökande, men har något fler förstahandssökanden.

Läkarprogrammet populärast

Läkarprogrammet står ut som populärast bland KI:s utbildningar med nästan 5 500 sökande totalt.

Kandidatprogrammet i biomedicin, KI:s enda nybörjarprogram som ges på engelska, fick totalt 1 532 ansökningar från 112 länder. Med 715 förstahandssökande, ungefär 16 sökande per plats, har kandidatprogrammet i biomedicin det högsta söktrycket bland nybörjarprogrammen vid KI.

Sammanlagt har mer än 1 200 studenter antagits till KI:s grundutbildningar denna höst. Dessutom har nästan 800 antagits till program på avancerad nivå, varav 400 ska studera till specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Vi väntar oss ungefär 2 000 nya studenter till våra program denna höst.

Vi är redo!

Välkomna allihop! Ni ska veta att vi är redo att ta emot alla studenter och att vi ska göra allt vi kan för att er tid här på KI ska bli så bra som möjligt – precis som vi gjort ända sedan KI startades för 208 år sedan!

Och välkomna tillbaka alla studenter som redan hunnit studera en tid här på KI och som nu fortsätter resan mot examen!

 

Welcome all students!

A new academic year here at Karolinska Institutet is to begin and over the last couple of days students have gathered on our campuses in Solna and Flemingsberg. As President of KI, I feel a sense of expectation, excitement – and perhaps also a little nervousness –  vibrating in the air.

I have taught medical students since 1976 and I will never be tired of doing that. In fact, I will be giving a few lectures this fall. It will be real fun to break the usual commitments as President through meeting young and committed students with a desire to learn.  It is my experience that interaction with students inspires and energizes and more than once have questions from students led my research in new and fruitful directions.  KI retains its position as one of Sweden’s most popular universities. The number of applications is high and it is particularly gratifying that the number of international applications continues to increase.

135 countries

In total, KI received 4,637 applications from 135 countries to our global programmes. Outside Sweden, most applications come from students with educational backgrounds in Bangladesh, Nigeria, Great Britain, China, India, Ghana, USA, Egypt, Sudan and Indonesia. KI has also received 5 741 applications to 48 freestanding courses.

KI is truly a global university.

Among the global programmes at KI, the master’s program in Public Health Sciences, Public Health Epidemiology track, is the one with most applicants as well as the highest application rate (first priority applicants per study place). Over 1,000 applied to this programme. The master’s programme in Global Health received the highest number of first priority applicants and almost as many total applicants as the master’s programme in Public Health Sciences. The medical programme stands out, with almost 5,500 applicants, and is as such the most popular programme at KI.

The bachelor’s programme in Biomedicine, KI’s only undergraduate programme in English, received a total of 1,532 applications from 112 countries. 715 applicants ranked this programme as their top choice.

Nearly 2,000 new students

In total, more than 1,200 students have been admitted to KI’s undergraduate programmes this fall. In addition, almost 800 students are admitted to advanced level programmes, and 400 of these students are admitted to the midwifery and specialist nursing programmes. We are expecting nearly 2,000 new students to our programmes this fall.

Welcome everyone! You should know that we are eager to receive all students and that we will do everything we can to make your time at KI rewarding and memorable – as we have done every year since KI was founded 208 years ago!

I also extend a warm welcome to those of you who now return after having studied for a while here at KI and now continue your journey to graduation. Leave your mark on the campus, contribute to the richness of the perspectives on which we as a university thrive and flourish. The student body is the core of any university.

 

0 comments

Related posts