Starkt söktryck på KI:s utbildningar inför vårterminen

Karolinska Institutets läkarutbildning är det program som har näst flest förstahands-ansökningar av alla universitets- och högskoleutbildningar i Sverige. Bara Stockholms universitets juristprogram ligger före. Även KI:s andra program har goda siffror när det gäller antalet förstahands-sökande. Det visar alldeles färsk statistik om ansökningar inför vårterminen 2019, från Universitets- och högskolerådet (UHR).

Bilden hämtad från UHR:s webbplats

 

Det här är ytterligare en illustration av KI:s starka ställning när det gäller anseende och förtroende bland studenter och andra. Det är också ett mycket gott betyg till våra medarbetare – lärare och övrig personal – som ser till att våra utbildningar håller en synnerligen hög nivå.

Felaktig medieuppgift

Vissa medieuppgifter gör gällande att ansökningarna till KI minskat med 15,5 procent. Det stämmer inte.

Jämför vi antalet förstahandssökande till KI vårterminen 2018 med 2019 är det förvisso en minskning från 5 039 till 4 256. Vad detta däremot inte tar hänsyn till är att åren inte är jämförbara med varandra eftersom specialistsjuksköterskeprogrammen flyttat från den gemensamma antagningsomgången till en separat omgång och därför inte räknas 2019.

Grafen nedan visar antalet förstahandssökande per program och kurs där specialistsjuksköterskeprogrammen redovisas separat. Som ni ser försvinner den grå stapeln 2019 vilket också förklarar minskningen.

Data:UHR

 

Generellt är det svårt att jämföra år med varandra (program och kurser läggs ned och nya tillkommer), men det är ändå viktigt att se denna förklaring till skillnaden mellan de två senaste åren. Tittar vi på det totala söktrycket när det gäller förstahandsval, det vill säga för både program och kurser, så ökar antalet ansökningar till KI.

Sammantaget i Sverige har antalet ansökningar till universitet och högskolor minskat jämfört med föregående år. Enligt UHR är den viktigaste förklaringen den goda konjunkturen – det är för närvarande relativt lätt att få jobb vilket innebär att många föredrar att söka sig ut på arbetsmarknaden istället för studera.

0 comments

Related posts