Åter dags för undervisning!

För andra gången sedan jag tillträdde som rektor för Karolinska Institutet hösten 2017, var det i fredags åter dags att undervisa.

Det är verkligen en ynnest att få möjlighet att träffa studenter och ägna en dag åt en av de verkliga kärnverksamheterna på KI. Bara det faktum att kunna bryta de vanliga rutinerna med möten och officiella åtaganden med att möta och samtala med inspirerade, engagerade, entusiastiska och kunskapstörstande studenter “make my day” – och får mig själv att känna inspiration.

Ämnet under min dag som lärare var ansiktets anatomi – med fokus på näshåla, bihålor, mellanöra och ögonhåla.

Många frågor

Föreläsningarna blev interaktiva, med många frågor från studenter som var väl förberedda. Jag är imponerad av kunskapsnivån. Anatomitutorerna måste nämnas i synnerhet: Jag såg hur deras stora engagemang och insikt vidareförmedlades till de andra studenterna. Kanske vi bland dagens duktiga tutorer ser några av våra framtida lärare?

På en mer personlig nivå: Mitt eget intresse för utbildningen började med att jag som ung läkarstudent fick ett engagemang som tutor (“prosector minor”) om vad som då var Anatomisk Institutt vid Universitetet i Oslo. Detta var en av de mest värdefulla erfarenheterna jag gjorde i början av min egen karriär. Det är något väldigt fint att dela med sig av kunskap. På sätt och vis är detta något av kärnan i ett universitets verksamhet.

Fokus på utbildningen

Vi utvecklar nu en ny strategi för KI, med tidshorisont 2030. En anledning till en sådan lång tidshorisont är vårt fokus på utbildningen. De förändringar vi gör i vår undervisning idag kommer att få en full inverkan på samhället först om tio år eller så. Det är den vision vi har för vår verksamhet i Strategi 2030 som ska motivera de förändringar vi gör idag.

0 comments

Related posts