Viktig grundforskning belönas med Nobelpriset

Nyheten har väl knappast undgått någon som är intresserad av medicinsk vetenskap och forskning: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har beslutat att årets Nobelpris i fysiologi eller medicin ska delas mellan William G. Kaelin, Jr., Sir Peter J. Ratcliffe och Gregg L. Semenza. De tre får priset för sina upptäckter kring hur celler anpassar sig till olika syrenivåer, rön som lett fram till nya och lovande strategier för att behandla bland annat cancertumörer – som behöver syre för att utvecklas.

En direkt implementering av den här forskningen är skapandet av behandlingsformer som stryper tillgången av syre för cancercellerna och därmed reducerar möjligheten för tumörerna att växa. Sådana läkemedel är på gång och innebär att lådan med verktyg för att behandla cancer utökas och utvecklas. I så måtto ligger årets pristagare i linje med förra årets; James Allison och Tasuku Honjo, som fick 2018 års pris för upptäckten av cancerbehandling genom hämmande av immunförsvarets bromsmekanismer.

Årets tre Nobelpristagare i fysiologi eller medicin har dessutom rent allmänt flyttat fram kunskapsläget kraftigt när det gäller hur syrenivåer reglerar väsentliga delar av vår fysiologi – från fosterstadiet och framåt.

Jag ska inte gå in på några detaljer kring de tre forskarnas upptäckter, det kan ni läsa om på andra håll. Låt mig bara konstatera att Nobelförsamlingen vid KI åter gjort ett mycket klokt och genomtänkt val av pristagare. Denna forskning skapar ny förståelse för och ökad kunskap om ett fundamentalt viktigt område inom fysiologi och medicin.

 

Thomas Perlmann, Nobelförsamlingen vid KI, tillkännager 2019 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. Foto: Erik Flyg

 

0 comments

Related posts