Spännande, kreativt och viktigt möte i London

Nu på fredag lämnar Storbritannien EU. Jag har i ett tidigare inlägg diskuterat vad detta kan komma att innebära för KI:s och Sveriges del, främst när det gäller forskningssamarbete och utbyte kring utbildning. Mycket är fortfarande oklart och det finns många frågetecken kvar att räta ut.

För KI är effekterna av Brexit extra viktiga att analysera, eftersom vi har ett mycket omfattande samarbete med lärosäten och forskarkollegor verksamma i Storbritannien. Enligt en nyligen genomförd sammanställning handlar det om flera hundra samarbetsprojekt. Många av dem är på en mycket hög nivå och det är oerhört viktigt att vi säkerställer att dessa samarbeten kan fortsätta och att de dessutom kan utvecklas, förstärkas och kompletteras.

Tänka om, tänka nytt

Det handlar om att tänka om och tänka nytt utifrån de nya förutsättningarna som nu ges. Vi måste vara aktiva, kreativa, visa vägen och ta nya initiativ. Storbritanniens uttåg från EU innebär att vi måste utveckla delvis nya former och regelverk för att bibehålla och utvecka våra gemensamma intressen. Fungerande bilaterala avtal och nätverkande är av avgörande betydelse när vi nu inte längre per automatik kan förlita oss på de strukturer som finns närvarande inom EU. KI måste också överväga att ta en mer ledande roll i pågående och kommande gemensamma projekt. Detta är också något som ligger helt i linje med vår vision och KI:s Strategi 2030, där vi på olika sätt framhåller att KI ska vara en drivande motor också när det gäller internationella samarbeten.

Ett synnerligen gott exempel på proaktivitet av det här slaget är det frukostseminarium som KI:s Development Office, i samarbete med den svenska ambassaden i London, arrangerade i dag i den svenska ambassadörens residens. På plats fanns representanter från ett stort antal betydelsefulla brittiska och svenska aktörer; forskningsinstitutioner, anslagsgivare, näringsliv, donatorer, universitet och myndigheter.

Aktuella frågor

Diskussionerna på detta första möte av det här slaget kretsade bland annat kring hur samarbete och samverkan inom främst medicinsk forskning och kunskapsutveckling kan breddas och fördjupas framöver. Det faktum att seminariet hölls i skuggan av det allt större internationella utbrottet av det nya coronaviruset, gjorde att just frågor om samverkan över territoriella gränser kändes extra aktuella.

En fråga som vi i allt större utsträckning börjat diskutera – och som även togs upp på morgonens möte – är konkreta samarbeten mellan KI och brittiska lärosäten inte bara kring frågor som rör kärnverksamheterna forskning och utbildning, utan också när det gäller verksamhet inom Development Office och Grants Office: Det vill säga att skapa mer etablerade strukturer för att arbeta tillsammans för olika former av extern finansiering.

Win-win

Här finns det uppenbarligen ett ömsesidigt intresse som på sikt kan skapa en start win-win-situation för båda parter. De inledande diskussionerna nu i morse, där alltså också anslagsgivare och donatorer fanns med, ger goda förhoppningar om stora potential.

Det är ur möten över gränser som nya idéer föds. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till personalen vid KI:s Development Office som såg till att ta tillvara på den här möjligheten att tänka nytt och skapa nya möten, när vi nu går in i en post-Brexit-era. Stort tack också till den svenska ambassaden i London. De frågor vi nu diskuterar är viktiga inte bara för KI utan för alla svenska lärosäten som samarbetar med UK. Diskussionerna måste föras i ett nationellt perspektiv.

Jag ser fram mot flera kreativa och fruktbara möten med våra kollegor och vänner i Storbritannien framöver.

 

Ed Byrne, rektor vid King’s College i London, och jag i samband med frukostseminariet som arrangerades av KI:s Development Office tillsammans med den svenska ambassaden i London i morse.

 

0 comments

Related posts