Coronaviruset: Nu måste vi alla hjälpas åt

I går kom alltså beskedet att WHO klassar det pågående utbrottet av nya coronaviruset som en pandemi. Med tanke på eskaleringen de senaste dagarna runt om i världen var beslutat väntat.

Ungefär samtidigt meddelade Region Stockholm att det första dödsfallet som en en följd av covid-19 nu skett i Sverige. Det handlar om en patient med en underliggande sjukdom, det vill säga en person som tillhörde en riskgrupp. Det här aktualiserar vikten av att vi nu måste göra vad vi kan för att tillsammans skydda de delar av befolkningen som är extra utsatta för den här infektionen. Det handlar om äldre och om personer med sjukdomar som gör dem extra känsliga för covid-19.

Folkhälsomyndigheten begärde i går också av regeringen att inte tillåta folksamlingar med mer än 500 personer. Här på KI hade vi tidigare beslutat att rekommendera att interna sammankomster med över 100 personer bör begränsas i den mån det är möjligt fram till den 14 april. Beslut om detta ska fattas av berörd chef. Observera att dessa rekommendationer kan komma att ändras – om du är student eller medarbetare vid KI är det bra att regelbundet gå in på informationssidan på medarbetarportalen för att se vad som uppdaterats sedan sist.

Parallellt har det kommit in mängder med information om inställda möten, evenemang, föreläsningar och konferenser. I Danmark ska skolor, förskolor och universitet stänga från och med måndag och två veckor framåt, i Norge gäller samma sak för skolor och förskolor.

Märkbara konsekvenser

Det är tveklöst så att effekterna och konsekvenserna av smittspridningen nu börjar bli konkret märkbara.

För KI:s del blir sannolikt effekterna störst  inom vår utbildning, åtminstone på kort sikt. Just nu arbetas det intensivt på många håll för att aktivera alternativa sätt att undervisa. Det handlar främst om att använda olika digitala verktyg för undervisning, föreläsningar och övningar. Det här ställer nya krav på teknikkunnande och pedagogik för vår personal inom utbildningssidan och även här är det viktigt att vi alla som har möjlighet hjälper till och bidrar efter förmåga för att säkerställa så att KI:s utbildning kan fortgå med så små störningar som möjligt, trots de omfattande förändringar som kan bli en följd av utvecklingen.

Jag vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till alla ni som på olika sätt arbetar med KI:s undervisning, inklusive personalen på KI:s enhet för undervisning och lärande. Jag förstår att den eskalerande situationen innebär en belastning för er på många sätt och är imponerad över era stora insatser för att hålla verksamheten igång.

Hjälpas åt

Det är i nöden vännen prövas, heter det. Ord som verkligen har ett värde i den rådande situationen. Vi måste alla hjälpas åt och agera tillsammans.

Ett exempel på detta fick jag i tisdags kväll. Hugo Zeberg, som undervisar på läkarprogrammet här på KI, skickade följande mejl:

“En liten positiv nyhet mitt under COVID19.
Jag bad igår kväll genom Svensk förening för anatomi om hjälp att få digitalt material för att kunna ersätta inställd anatomiundervisning.
Ledning för läkarprogrammet i Lund svarade blixtsnabbt och ordnade under gårdagskvällen så att våra studenter får tillgång till hela deras onlinekurs i anatomi med 74 demonstrationsfilmer täckande människokroppens anatomi.
Filmerna ligger redan uppe på KI:s studentwebb.”

Hugo avslutade sitt mejl:

“Skulle ni från KI:s ledning kunna framföra ett tack på något sätt? Kanske en liten nyhet/blogginlägg på hemsidan? Det är Fredrik Bengtsson (ansvarig termin 2) och Catarina Rippe (ansvarig termin 3) i Lund som ska tackas.”

Det gör jag mer än gärna: Varmt tack Fredrik, Catarina och Lunds universitet – vi hoppas att KI kan återgälda hjälpen vid tillfälle!

Det känns onekligen oerhört bra att det finns en grundläggande vilja också inom akademin att snabbt gripa in när behovet är som störst. Vi har ett ansvar för våra anställda och studenter, men som universitet har vi också ett ansvar för samhället i stort. KI arbetar nu på flera fronter för att stödja omvärlden i arbetet mot spridningen av det nya coronaviruset. I mitt förra blogginlägg finns en redovisning av några av de stödaktiviteter som är aktuella. Den här listan kommer att bli längre, det är redan flera nya uppdrag på väg in till KI.

0 comments

Related posts