Nya coronaviruset: Ministerbesök på Science for Life Laboratory och Karolinska Institutet

I förmiddags hade KI och SciLifeLab besök av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans. Syftet var att hon ville informera sig om den forskning som pågår när det gäller nya coronaviruset, men framförallt få en inblick i vad KI och SciLifeLab kan bidra med när det gäller att utöka landets testkapacitet för viruset.

Under omkring en timme fick ministern en genomgång av dagsläget och vad som ligger i den närmaste framtiden. På plats fanns bland andra Peter Wallenberg Jr, styrelseordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som finansierar en stor del av de extra insatser som nu görs för att snabbt bygga upp kapaciteten för analys av prover från främst patienter och vårdpersonal.

Bland deltagarna fanns även Sigbritt Karlsson, rektor KTH, Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet och styrelseordförande i SciLifeLab, Siv Andersson, professor Uppsala universitet och vice direktör för SciLifeLab, Hans-Gustaf Ljunggren, Lars Engstrand, båda professorer vid KI, Peter Nilsson, professor vid KTH samt Mathias Uhlén, professor Karolinska Institutet och KTH och dessutom grundare av SciLifeLab.

Direkt kontakt

Besöket var viktigt ur flera aspekter. Dels är det naturligtvis angeläget att vi från universiteten i direkt kontakt med ministern kan redovisa vilka möjligheter vi har till att bidra i den nu rådande situationen; att klargöra för den politiska ledningen att det såväl finns vilja, kunnande, utrustning och resurser från akademins sida.

Det är också bra att vi får tillfälle att diskutera med regeringsrepresentanter om de hinder vi ser när det gäller att snabbt kunna ställa om verksamheten och mer aktivt stödja vården. Det handlar t ex om att det ska finnas en legal och försäkringsmässig beredskap för studenter att kunna jobba eller praktisera i vården med kort varsel, även när det som nu är ett helt nytt virus som medför en hälsofara. Det som nu sker kommer att ge både oss inom akademin, myndigheter och politiker nya och nyttiga erfarenheter.

Flexibilitet och kreativitet

Men det är också utmärkt att kunna ge ministern en mer övergripande inblick i att inom avancerad och specialiserad forskning av världsklass, finns en inbyggd flexibilitet och kreativitet som gör att verksamheten kan omvandlas från en långsiktig kunskapsutveckling till omedelbar samhällsnytta när detta behövs. Beröm till Lars Engstrand som under några dagar har ställt om sitt laboratorium från mikrobiom till covid-19. Och tack till all personal för fantastisk flexibilitet och engagemang.

”Covid-23”

Nej, det finns ännu inget som kallas ”covid-23”. Men vi vet att det kommer nya pandemier. Insatsen som nu görs för covid-19 kommer också att ge oss en bättre beredskap för “covid-23”. Allt vi som universitet gör för att forska på covid-19 och hjälpa till i denna akuta kris, kommer också att stärka samhällets motståndskraft mot nya epidemier. Vi måste samla in data och göra de analyser som krävs för att förstå det nya coronavirus och sjukdomen det orsakar. De ansträngningar vi nu gör har betydelse för patienterna idag, men också för de som drabbas av nästa pandemi. Med andra ord: vår insats i denna akuta kris är samtidigt en insats för den långsiktiga kunskapsutvecklingen.

 

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, på besök på KI:s campus Solna i förmiddags. Vacker vårväder, men allvarligt tema för besöket.

 

0 comments

Related posts