Sommarhälsning – Summer Greetings

English version below

Kära studenter och medarbetare vid Karolinska Institutet

Det är dags att summera en vårtermin som sannolikt kommer att gå till historien som en av de mest exceptionella sedan starten av KI år 1810. Vi har varit igenom första fas av en pandemi. Den har drabbat hela vårt samhälle och den har påverkat hela vår verksamhet som medicinskt universitet.

Det är lätt att ta till överord, men den omställning av universitetets verksamhet som skett sedan slutet av januari saknar motstycke. Jag är imponerad över den flexibilitet och kreativitet ni alla har visat i denna svåra och utmanande tid.

För en tid sedan meddelade regeringen att Folkhälsomyndighetens rekommendation om distansundervisning tas bort från den här veckan. Tillbaka till den vanliga ordningen, med andra ord?

Inte riktigt. Vi ska fortfarande följa uppmaningarna om avstånd och andra åtgärder som krävs för att hindra smittspridning. Det här kommer att påverka vissa delar av den campus-förlagda undervisningen och även forskningen och vår verksamhet i övrigt. Följ vår uppdaterade information på medarbetarportalen.

Vid en kris har vi som lärosäte ett ansvar för våra anställda och studenter och för vår egen verksamhet, men också för samhället i stort:

  • Vi har initierat över 100 forskningsprojekt om covid-19 (baserad på antalet ansökningar till Etikprövningsmyndigheten)
  • Nästan 150 000 personer har gått de e-utbildningar om vård av covid-19-patienter som KI satte samman på uppdrag av Socialstyrelsen.
  • KI:s forskare har delat med sig av sina kunskaper i TV och andra media och antalet besök på våra webbplatser har i snitt ökat med 60 procent.

Våra utbildningar och vår forskning engagerar och gör skillnad. Men det ställer också stora krav på oss att fortsätta hålla en hög kvalitet i det vi gör och levererar.

När de flesta av oss nu går mot ledigheter och semester vill jag passa på att tacka er alla för insatserna under denna märkliga termin. Ni som har möjlighet att koppla av lite i sommar – passa på att verkligen göra det!

Sannolikt kommer många av er dessutom jobba hela eller delar av sommaren. Inte minst ni som kanske kombinerar studier eller forskartjänster med arbete inom vården. Ni kommer att vara behövda och era insatser kommer att vara viktiga. Men glöm inte bort att också tänka lite på er själva mellan varven. Försök hitta stunder av återhämtning och försök hitta tid till att njuta av bad, sol och ljumma sommarkvällar.

Ha en härlig sommar!

Here is my video greeting to students and staff at Karolinska Institutet:

Dear students and staff at Karolinska Institutet

It’s time to sum up a spring term that is likely to go down in history as one of the most exceptional and challenging since the inauguration of KI in 1810. In the course of a few months our university has transformed and recast itself to optimally adjust to a new situation.

A few days ago, the Swedish government announced that the Public Health Agency’s, Folkhälsomyndighetens, recommendation on distance teaching be removed from this week.

Back to normal, in other words?

Not really. We will still follow the calls for distance and other measures required to prevent the spread of infection. This will affect our campus-based teaching. Please see updated information for students and also for staff on the KI web site. It is incumbent on all of us to  safeguard health when we step by step readjust to a normal situation.

Throughout the current crisis KI has served double duty. We have worked relentlessly to protect the wellbeing and health of our own students and employees. At the same time we have tried our best to serve society and humanity at large. The latter aspiration is firmly embedded in our new vision: that we shall strive for a better health for all.

  • We have initiated more than 100 research projects on COVID-19, to better understand, prevent, diagnose and treat this disease.
  • Nearly 150,000 people have completed the e-training courses on the care of covid-19 patients that KI put together on behalf of the National Board of Health and Welfare, Socialstyrelsen.
  • KI experts share their knowledge on TV and media from early morning to late evening. The number of visits on our homepages has increased by 60%.

I am proud to see that KI:s research, education and expertise are much in demand and that our voices are heard in the current debates. I deliberately use the plural form as a university has no single voice but speaks to society through the expert opinions of our individual researchers.

I want to take this opportunity to thank you all for your efforts during these most difficult of times. I am confident that you will get an opportunity to relax and recharge your batteries during the summer season.  You deserve it and you need it.

Have a great summer everyone!

0 comments

Related posts