Öppet brev till svenska regeringen om Ahmadreza Djalali

Situationen för KI-alumnen och forskaren i katastrofmedicin, Ahmadreza Djalali, är akut – inte minst på grund av hans hälsotillstånd. Tillsammans med Amnesty International och Kungl. Vetenskapsakademien har vi i dag skickat ett öppet brev till den svenska regeringen om läget och om vikten av att vi nu gör vad vi kan för att få Ahmadreza frigiven. Det handlar bokstavligt talat om att rädda hans liv. Flera medier har uppmärksammat det öppna brevet under dagen, bland annat hade SR Ekot ett inslag om det.

Hela brevet publiceras här nedan.


Stockholm 24 mars 2021
Till statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Ann Linde

Karolinska Institutet, Kungl. Vetenskapsakademien och Amnesty International vill än en gång uppmärksamma er på den svenska medborgaren Ahmadreza Djalalis akuta situation. Ett liknande öppet brev med krav på åtgärder har också riktats till statsministrar och utrikesministrar i Italien och Belgien, länder där Ahmadreza Djalali också varit verksam.

Uttalandet från flera FN-experter som publicerades i förra veckan om hans hälsotillstånd visar att hans situation är ohållbar. Risken är stor att Ahmadreza Djalali kommer att dö i fängelset till följd av den tortyr han utsätts för och av brist på den sjukhusvård han är i akut behov av, men hittills har nekats.

Som ni vet har Ahmadreza Djalali varit fängslad i Iran i nästan fem år, dömd till döden i en fullständigt orättvis rättegång efter att en propagandafilm med hans framtvingade “bekännelse” visats på iransk tv 

Sedan 24 november förra året har han suttit isolerad i en liten cell, med det ständiga hotet om avrättning hängande över sig. Han ligger på en filt på golvet och en stark lampa lyser dag och natt för att göra det omöjligt att sova. Han har inte fått träffa sin advokat eller kontakta sin familj i Sverige sedan dess. Nyligen har han fått ta emot två korta familjebesök men det är allt. Hans fysiska och psykiska hälsa är nu så drastiskt försämrad att risken finns att han dör i cellen, innan själva dödsstraffet verkställs. Han kan enligt uppgift knappt äta, har svårt att uttrycka sig och hans puls är extremt låg. 

Fler än 100 000 svenskar har sedan slutet av november skrivit under Amnestys krav på att han måste friges. Även FN, EU, människorättsorganisationer och den akademiska världen har vädjat om att Ahmadreza Djalali måste släppas ur fängelset. Hans hustru Vida Mehrannia har upprepade gånger uppmanat svenska och andra EU-länders beslutsfattare att vidta ytterligare åtgärder.

Vi uppmanar er att omgående vidta förnyade åtgärder med anledning av det akuta hälsoläget, och vår uppmaning är att samordna era ansträngningar med andra länder, inklusive Belgien och Italien, som engagerat sig djupt i Ahmadreza Djalalis fall på grund av hans anknytning till universitet i deras länder. Vi ber er även att skyndsamt söka stöd från andra länder som har erfarenhet av att arbeta till skydd och stöd för fängslade personer som har dubbelt medborgarskap. 

Vi måste göra allt som står i vår makt för att rädda Ahmadreza Djalalis liv.

Ann Johansson, tf generalsekreterare Amnesty International Sverige
Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl Vetenskapsakademien

0 comments

Related posts