Debattartikel: Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa hälsokris

I tisdags publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter, som jag är en av 32 undertecknare till. Temat för vår artikel är att Sverige måste bli bättre förberett på onormala situationer. Coronapandemin har tydliggjort behoven av bland annat mer resurser inom vården, strategiska och långsiktiga satsningar på att stärka grundforskning, förändrad och moderniserad lagstiftning kring patientnära forskning och bättre samordning och nationella standarder för hälso- och vårddata.

En del av detta har vi tidigare tagit upp i en debattartikel i Svenska Dagbladet, där vi bland annat argumenterade för att det måste skapas strukturer för att snabbare få tillgång till hälsodata. Det här är frågor som verkligen aktualiserats i samband med pandemin.

Gemensam rapport

Ett antal av dessa synpunkter och krav finns samlade i en gemensam rapport med tio konkreta åtgärdsförslag som lämnades över till regeringen i går, via stiftelsen Forska! Sverige och föreningen Agenda för hälsa och välstånd, som består av 34 organisationer, däribland KI. Rapporten “Medicinsk forskning och utveckling – en förutsättning för att hantera framtida hälsohot” tar bland annat upp olika aspekter och erfarenheter som gjorts av pandemin så här långt. Syftet är att peka på olika insatser som vi menar är nödvändiga för att stärka Sveriges krisberedskap inför framtida hälsohot.

I artikeln skriver vi bland annat:

Vård och medicinsk forskning och utveckling står i frontlinjen när det gäller att hantera och bekämpa en pandemi. Stora insatser har gjorts, men det har också blivit tydligt att Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. (…) Därför behöver vi nu på ett konstruktivt sätt ta vara på våra erfarenheter, samtidigt som vi identifierar och arbetar bort svagheterna i systemen.”

Dagens globala hälsoutmaningar är och bör alltså vara utgångspunkten när vi nu går vidare från den pandemin så småningom. Det är en viktig insikt som vi måste ta till oss. Hälsokriser av olika slag kommer att finnas kvar efter covid. Det kommer att uppstå nya pandemier, nya hälsohot, nya kriser – men det finns också pågående utmaningar som obönhörligt ökar i styrka. Antibiotikaresistens är en sådan, hälsokonsekvenser av klimatförändringarna en annan.

Nya normala – det onormala

Det är kort sagt dags att gå ifrån inställningen att allt ska återgå till det normala – och sedan förbli normalt. Det nya normala är det onormala och vi måste ha beredskap för det.

0 comments

Related posts