Framtidens arbetsplats – nu är den här

Den som före år 2020 funderade över hur framtidens arbetsplatser kan tänkas se ut, har förmodligen en ganska förändrad uppfattning i dag mot då.

En utveckling som tidigare gått långsamt skyndades på med så snabba steg att flera av oss knappt kommer ihåg hur våra dagar på plats på arbete eller utbildning faktiskt upplevdes. Många verksamheter upptäckte att det påtvingade distansarbetet gjorde att mycket av arbete och möten kunde genomföras både effektivt och funktionellt via våra skärmar. Men med avståndet ökade också saknaden av den fysiska kontakten med kollegor och studiekamrater.

Lärande organisation

Så hur förhåller sig en lärande organisation som Karolinska Institutet till situationen som vi nu står inför, när vi åter i större omfattning ska vistas på campus, labb och kontor?

När vi nu förhoppningsvis lämnar isoleringen bakom oss måste vi hitta balansen mellan nytt och gammalt arbetssätt. Som rektor för Karolinska Institutet menar jag att vi inte skulle vara oss själva om vi inte kände stor nyfikenhet på att utforska den förändrade, framtida arbets- och studiemiljön.

I det här sammanhanget är det också relevant att påminna om KI:s Strategi 2030, där vi bland annat betonar betydelsen av en god arbetsmiljö och vikten av att alla människor blir sedda. Även Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling diskuterar detta, se särskilt mål 8 som bland annat tar upp frågor som rör anständiga arbetsvillkor.

Ta hand om lärdomar

Vi står inför uppgiften att ta hand om de lärdomar vi fått, både de positiva och de negativa, och med dessa som vägledning hitta en ny riktning för vårt arbetssätt. Självklart med fokus på att utveckla den höga kvalitet som KI står för, men också där kreativiteten tillåts inta en central position. Det handlar om att tänka nytt och öppet men samtidigt kritiskt granska oss själva och lära av både misstag och framgång. Genom att titta på detta med forskarögon kan vi på ett positivt sätt bidra till samhällsutvecklingen även på ett större plan.

Pandemin har fått oss att reflektera över vår arbetsplats och de möjligheterna vi nu ser för att kombinera det bästa från det digitala med det bästa med det fysiska. Det vi nu gör ska spegla det vi är: ett medicinskt universitet. Ingen av oss har redan i dag svaret om hur framtida arbetssätt ska se ut för att både ge flexibilitet och samhörighet, med fokus på hälsa och välbefinnande. Men på KI har vi stor vana att våga testa oss fram i komplexa sammanhang – att pröva och ompröva, att bedriva evidensbaserad forskning även på detta område.

Minska stress

Med hybridarbetsplatsen hoppas vi kunna öka livsglädjen och minska stress hos våra anställda och studenter. I välbefinnande finns mer plats för kreativitet och goda resultat. Vi har nu en gyllene chans att ta hand om all innovation som skett under pandemin när det gäller arbetssätt. Vårt samverkansavtal ska fungera som en grund i dialogen med den närmaste chefen för att hitta lösningar som fungerar så bra som möjligt utifrån allas olika behov.

Självklart kommer det se olika ut för oss. Vissa kan jobba hemifrån mer, vissa vill gärna vara på plats för att få energi. Min förhoppning är att ett mer flexibelt sätt att bedriva arbete och studier ska bidra positivt till såväl arbetsmiljö och produktivitet, som kreativitet och kvalitet.

Läs mer på vår webbplats om hur ett flexibelt arbetssätt påverkar oss medarbetare och studenter vid KI. Jag vill också rekommendera att ni tar del av KI-professor Irene Jensens kunskaper kring det här ämnet. Bland annat finns det en färsk intervju med henne på KI Nyheter.

0 comments

Related posts