Välkommen till KI, Anna Ekström!

I tisdags tillträdde den nya svenska regeringen. Sveriges första kvinnliga statminister (äntligen – 40 år efter mitt hemland Norge!) Magdalena Andersson presenterade sina ministrar och för KI:s del blev det ett skifte på taburetten. Anna Ekström är redan en av regeringens mest kända profiler efter sin tid som statssekreterare i näringsdepartementet, ordförande i Saco, generaldirektör för Skolverket och som minister vid utbildningsdepartementet sedan 2016. Från 2019 är hon utbildningsminister, med ansvar för grund- och gymnasieskolan.

Efter ombildningen får hon nu ett breddat ansvarsområde och tar alltså också hand om högre utbildning och forskning. Hon blir således “vår minister”.

Erfarenhet

Och det är en minister med erfarenhet av akademin som nu installerar sig i en större stol. Anna Ekström har en juristutbildning bakom sig, och har haft uppdrag som vice ordförande i styrelsen för Uppsala universitet, som ordförande i Linköpings universitets styrelse samt som ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Redan samma dag som regeringsbildningen, gjorde Anna Ekström klart att hon bland annat ska prioritera frågor som rör kvaliteten i högre utbildning och hon vill att Sverige ska vara “en fyrbåk för den fria forskningen”, vilket ligger helt i linje med en av de frågor som KI kommer att arbeta extra med under 2022: akademisk frihet och institutionell autonomi i en värld präglat av geopolitisk turbulens.

Inbjudan till KI

Du är varmt välkommen att besöka oss på Karolinska Institutet, Anna Ekström – vi har mycket att prata om!

Jag vill också passa på tillfället att tacka minister Matilda Ernkrans för nästan tre års samarbete, som bland annat lett till att hon besökt KI ett flertal gånger. Hon går nu över och tar hand om bland annat biståndsfrågorna och med tanke på KI:s internationella engagemang är det troligt att vi kommer att ha kontakt med varandra en del även framledes.

0 comments

Related posts