Fortsatt negativ utveckling för demokratin i världen

Det är inte särskilt uppmuntrande att ta del av utvecklingen när det gäller nivån av demokrati i världen. För andra året i rad redovisade EIU:s demokratiindex den lägsta genomsnittliga världssiffran sedan mätningarna inleddes 2006. Numera är det endast 6,4 procent av jordens befolkning som lever i vad som betecknas som fullvärdiga demokratier – en minskning med två procentenheter jämfört med året före.

Ännu mer anmärkningsvärt är att mindre än hälften av jordens befolkning – 45,7 procent – nu lever i nationer som i någon mån kan betraktas som demokratiska. Den här andelen har sjunkit kraftigt på bara ett år, från 49,4 procent. Mer än hälften lever alltså nu i auktoritära stater, i diktaturer.

Bekymmersam utveckling

Det här är en synnerligen bekymmersam utveckling som accentuerats under pandemin, men där de verkliga orsakerna är betydligt djupare än så. Det står alltmer tydligt att världen står inför en växande utmaning som bland annat handlar om minskad respekt för grundläggande demokratiska rättigheter, allmänt minskad tillit, ökad korruption och ökande ojämlikhet.

Från historien har vi lärt att auktoritära regimer sätter extra hårda tumskruvar på områden som vars själva existens bygger på att kunna verka självständigt och fritt. Det handlar till exempel om yttrande- och tryckfrihet, där opposition och fri journalistik tillhör de första som tystas ner genom hot, trakasserier eller via lagstiftning.

Drastiskt

Vi ser också hur denna utveckling påverkar den akademiska friheten på ett i stora stycken drastiskt sätt. Nästan dagligen nås jag av nya signaler om hur lärare, studenter och forskare runt om i världens drabbas av effekterna av minskad demokrati och ökad repressivitet. Stängda utbildningsprogram, förbud mot viss kurslitteratur, ändrade inriktningar, indragna forskningsanslag, censur, avsked från universitet och forskningsinstitutioner – listan kan göras betydligt längre än så.

I den senaste uppdateringen av demokratiindex känner vi igen de länder som är högst placerade. De är desamma som vi sett under en lång följd av år, det vill säga att det är de nordiska länderna som, tillsammans med Nya Zeeland, intar de första sex positionerna.

Inte sitta stilla

Den här placeringarna får inte innebära att vi ska sitta still på våra stolar och passivt betrakta utvecklingen utifrån övertygelsen om att den inte berör oss. För att det här berör utan tvekan också oss som är från länder som betraktas som demokratiska föredömen eller ideal. Tvärtom har vi just utifrån denna position ett extra stort ansvar för att driva frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. Detta inkluderar även att arbeta aktivt för akademisk frihet och institutionell autonomi på en global nivå.

I linje med detta kommer Karolinska Institutet att arrangera ett internationellt seminarium på temat akademisk frihet. Den preliminära rubriken är “Academic freedom and international collaboration in a turbulent world” och seminariet kommer att hållas den 12 maj kl 15 – 17.30. Det finns en del information utlagd på KI:s webbplats, men mer detaljer kommer att presenteras senare. Arrangemanget ska hållas på KI:s Campus Syd i Flemingsberg och kommer också att kunna följas på distans.

Boka gärna in datum och tid redan nu!

0 comments

Related posts