Tack för vårterminen 2022

Nu på söndag, den 5 juni, är det formellt sista dagen för vårterminen här vid Karolinska Institutet. För första gången på två år kan vi se tillbaka på en – mer eller mindre – normal termin där båda våra campus åter fyllts av studenter, lärare, forskare och medarbetare.

Jag kan ärligt säga att det har känts enormt tillfredsställande att se människor, höra prat och skratt, kunna medverka på fysiska möten och föreläsa inför studenter som befunnit sig i samma rum som jag. Tveklöst har digitala lösningar sina fördelar och vi hade aldrig klarat oss utan dem under de fyra terminer som pandemin höll oss i sitt grepp. Men riktiga möten slår allt och det gäller kanske särskilt vid ett lärosäte.

Själva grundidén

Det är ju något av själva grundidén med ett universitet – att träffas, utbyta teorier, tankar och idéer och tillsammans utveckla och förmedla ny kunskap. En del av detta kan förstås också ske via digitala plattformar och i vissa fall kan de sannolikt till och med underlätta möten mellan människor och dessutom högst konkret bidra till mindre klimatpåverkan genom att vi inte behöver resa lika mycket eller lika långt.

Men samtidigt är det helheten, nyanserna och detaljerna i själva mötet som vi ofta går miste om när vi sitter vid våra skärmar.

De pandemipräglade terminer vi har bakom oss har gett oss mycket värdefulla erfarenheter och också inneburit ett nyttigt teknik- och pedagogiksprång som vi nu måste ta hand om och fortsätta förädla. Digitala lösningar är här för att stanna och med ett klokt användande av dem kommer det högst påtagligt att leda till en förhöjd kvalitet i såväl undervisning som i forskning.

Utmanande år

Jag vill i detta sammanhang särskilt rikta mig mot KI:s alla lärare och pedagoger – och studenter. Jag vet att de här åren varit utmanande och tidvis också både jobbiga och frustrerande. Men tillsammans har vi lyckats ta oss igenom dem utan att kvaliteten på utbildningen påverkats till det sämre annat än i några få undantagsfall. Tvärtom har den snarare förstärkts inom vissa områden. Detta har vi också externa tecken på, till exempel när det gäller söktrycket till våra olika utbildningsprogram. Så sent som i den senaste ansökningsomgången var det KI:s läkarprogram som intog topplaceringen när det gäller antalet förstahandsval. Även våra andra utbildningsprogram uppvisar överlag mycket goda siffror när det gäller söktryck.

Detta om något är ett synnerligen gott betyg till vår pedagogiska personal och till våra nuvarande och tidigare studenter. Ni har klarat av de särskilda utmaningarna genom stora mått av kreativitet, flexibilitet och uthållighet. Jag vill också uppmärksamma KI:s lösningsinriktade administrativa personal. De gångna två åren har visat att det verkligen är ett lagarbete att driva ett universitet.

Varmt tack

Med dessa ord riktar jag ett varmt tack för den gångna vårterminen 2022. Ett särskilt tack till de studenter som nu är klara med sina utbildningar och söker sig vidare utanför KI – lycka till med era framtidsval!

Och till alla er som är kvar vid KI även till höstterminen, vare sig ni är studenter, forskare, lärare eller medarbetare: ha en riktigt skön sommar, se till att ge er tid för vila, njut av kultur, natur och umgänge.

Vi ses igen när höstterminen drar igång.

0 comments

Related posts