Välkomna till en ny termin vid Karolinska Institutet

Varje år vid den här tiden, när höstterminsstarten vid Karolinska Institutet närmar sig raskt, fylls jag av både spänning och glädje. Den här gången dock blandat med en anstrykning av vemod. Våren 2023 löper mitt uppdrag som rektor vid KI ut efter drygt fem intensiva, inspirerande och utmanande år.

Men nu är det inte tid att uppehålla sig vid det. Låt oss istället se fram emot den nya termin som väntar.

Intensivt halvår

Vi har onekligen ett intensivt knappt halvår framför oss. Först och främst är det något av ett supervalår. Snart är det svenska allmänna valet. Valdagen är den 11 september och utifrån opinionsmätningar är det omöjligt att förutse hur regeringen kommer att se ut under de fyra åren som kommer.

För KI och andra lärosäten bestäms villkoren under vilka vi arbetar till stor del av våra politiska beslutsfattare. Det som händer den 11 september och framåt är alltså viktigt för oss och vi kommer att följas valet med stort intresse. Oavsett resultat är det min förhoppning att politikerna kommer att ta frågor om forskning och högre utbildning på stort allvar.

Tystat tvivel

Om det någonsin funnits några tvivel om vad lärosäten kan bidra med till samhället så har de senaste årens arbete med covid-19-pandemin sannolikt tystat dessa tvivel. I ett aldrig tidigare skådat samarbete mellan vetenskap och industri har kunskap, vacciner och behandlingar utvecklats och förbättrades på rekordtid. En väsentlig lärdom är att forskning och utbildning är kärnan i ett samhälles förmåga att bygga beredskap.

I detta sammanhang kan och bör vi vara stolta över KI-forskarnas insatser. Enligt en helt nyligen redovisad analys är KI rankad som nummer åtta bland institutioner med flest publicerade artiklar om covid-19 och immunsvar. Grattis till alla inblandade forskare och medarbetare!

Tillbaka till supervalåret: I en helt annan skala pågår en intensiv valprocess även här på KI. Det är avgörande att så många som möjligt tar del av och är aktiva i detta detta. Läs gärna mer om de akademiska valen på KI:s hemsida.

Pandemin är inte över

När jag nu läser till min välkomsttext på bloggen från förra året kan jag konstatera att de flesta punkter gäller även i dag. Framförallt är pandemin ännu inte över. Vi måste vara beredda på nya utbrott och på att snabbt anpassa och ställa om interna rutiner vid behov. Som tidigare måste vi alla, studenter och personal, agera ansvarsfullt och följa gällande rekommendationer och restriktioner gällande covid-19.

Tyvärr kommer den nya terminen att påverkas av kriget i Ukraina. På KI kommer vi att fortsätta att stödja dem som drabbas och utsätts för detta krig. Vårt centrum för hälsokriser spelar en viktig roll i detta sammanhang, men vi kan alla bidra på olika sätt. Vår webbsida om kriget uppdateras regelbundet.

Göra skillnad

När vi nu går in på en ny termin är det med en hel del utmaningar men också med vetskapen om att våra möjligheter att göra skillnad. KI:s vision “Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla” kommer att fortsätta att inspirera.

Varmt välkomna till höstterminen 2022, alla nya och återkommande studenter, forskare och personal till Karolinska Institutet!

Ps. Glöm inte att regelbundet kolla KI:s webbplats med information till personal och studenter om covid-19.

0 comments

Related posts