Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong avvecklas vid årsskiftet 2023/2024

Karolinska Institutets konsistorium beslutade vid ett möte 30 september att Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine (MWLC), KI:s forskningscentrum i Hongkong, ska avvecklas vid årsskiftet 2023/2024.

Donationsmedel avsåg en femårsperiod

MWLC startades efter att KI mottagit donationsmedel som var ämnade att stödja KI:s forskning inom regenerativ/reparativ medicin, samt att etablera och finansiera ett forskningscentrum inom området i Hongkong under fem år. Forskningscentrumet invigdes den 7 oktober 2016 och har bedrivit verksamhet sedan februari året därpå. Jag har berört MWLC:s verksamhet tidigare i ett flertal blogginlägg.

Det var tydligt redan vid starten av verksamheten i Hongkong att donationsmedlen avsåg en femårsperiod. Det har nu snart förflutit sex år och donationsmedlen som var avsedda för den lokala verksamheten i Hongkong är nästan förbrukade. Som en konsekvens av att verksamheten avvecklas vid årsskiftet 2023/2024 avregistreras även KI:s non-Hongkong Company. Etablering av ett bolag var en förutsättning för att ett svenskt medicinskt universitet skulle kunna bedriva forskning i Hongkong. Såväl personalen i Hongkong, som donatorn, är informerade om beslutet.

Ökad kunskapsutveckling, publicerade studier och framtagande av tekniker

Verksamheten vid MWLC har bidragit till en ökad kunskapsutveckling inom forskningsområdet. Dessutom har ett flertal tekniker tagits fram och utvecklats inom bildbehandling och spårningsteknologier, vävnadsteknik, CRISPR-genredigering och mRNA-leveranssystem för användning inom forskningsområdet reparativ medicin. MWLC:s arbete i Hongkong har resulterat i ett femtiotal publicerade studier och två av KI:s forskare i Hongkong har dessutom startat egna bolag baserade på den forskning som de bedrivit under sin tid vid centrumet.

Nyetablerade Center for Neuromusculoskeletal Restorative Medicine tar över

Genom vår verksamhet i Hongkong, har KI:s forskare fått möjlighet att etablera ett samarbete med Chinese University of Hong Kong (CUHK), i syfte att ta fram mer kunskap om att återställa struktur och funktion av neuromuskuloskeletala vävnader och organ som är skadade, sjuka eller degenererade på grund av åldrande, med målsättning att upprätthålla rörlighet och förbättra livskvaliteten hos den berörda patientgruppen. Tillsammans med CUHK har KI hittat en väg framåt för att säkerställa att en del av den forskning som inletts på MWLC kan fortsätta även efter centrumets avveckling. Det nyetablerade Center for Neuromusculoskeletal Restorative Medicine (CNRM) tar över MWLC:s lokaler från och med 1 januari 2024. KI:s roll i CNRM kommer att vara på linje med många andra samarbeten vi har internationellt, där KI finns med men utan arbetsgivaransvar. Verksamheten vid CNRM mottar medel från Innovation and Technology Commission HKSAR. Den verksamhet som drivs inom ramen för MWLC i Stockholm kommer att fortsätta med resterande medel från den nuvarande donationen fram till 2026.

Avveckling är planerad sedan tidigare

KI:s verksamhet i Hongkong har dragit till sig uppmärksamhet och lett till frågor om vårt förhållande till den kinesiska regimen och de senaste årens politiska händelseutveckling i Hongkong. KI har under hela den period som MWLC varit verksamt i Hongkong haft fokus på akademisk frihet, något som jag berört i tidigare blogginlägg. Vi har under verksamhetsperioden inte funnit tecken på politisk överstyrning. Om så hade varit fallet hade centrumet avvecklats omedelbart. Nu avvecklas som sagt centrumet för att donationsperioden löper ut och detta är något som varit planerat det senaste året och som alla berörda parter har varit medvetna om.  

Ett tack till alla medarbetare

Då mitt förordnande som rektor löper ut den 28 februari nästa år, passar jag på att redan nu tacka medarbetarna vid MWLC i Hongkong och kollegor från olika universitet i Hongkong för dessa dryga fem år och än en gång gratulera till era upptäckter och den kunskapsutveckling ni bidragit till. Ett varmt tack också till donatorn, Ming Wai Lau, som helhjärtat stöttat KI:s forskning under alla dessa år.


0 comments

Related posts