Välkommet beslut om ny biobankslag

Förra veckan (25 januari) sa riksdagen ja till förslaget om en ny biobankslag. Det är ett lika glädjande som efterlängtat beslut. Den förra lagstiftningen har ganska exakt 20 år på nacken, den trädde i kraft den 1 januari 2003. Sedan dess har utvecklingen varit både snabb och omfattande, inte minst när det gäller forskningens möjligheter. Behovet av en moderniserad och uppdaterad biobankslag har vuxit parallellt med denna utveckling. Därför är det nu fattade beslutet ett stort och välbehövligt steg framåt.

Jag har tidigare skrivit om hur viktigt det är att lagstiftning och regelverk hänger med i utvecklingen så att vi kan använda större del av den kunskapspotential som finns inom hälsodata och biobanker, samtidigt som etiska och integritetsfrågor beaktas.

Den nu aktuella lagen reglerar hur prover av identifierbart humanbiologiskt material får samlas in, bevaras och användas i en biobank. Förändringarna gör att bland annat att forskning baserad på humanbiologiska prov som förvaras i biobankerna underlättas. Det är utmärkt.

Under lång tid

KI har arbetat strategiskt och med praktisk service kring dessa frågor under lång tid, inte minst via KI Biobank som startades redan 2004. Där finns en gedigen kunskap och stor kompetens inom området. Verksamheten vid KI Biobank kommer nu att trappa upp sina aktiviteter i syfte att informera och ge råd till KI:s forskare om de juridiska förändringarna och vad de innebär när det gäller förutsättningar och nya möjligheter för den medicinska forskningen.

Den nya biobankslagen har bland annat ett utökat tillämpningsområde jämfört med nuvarande lagstiftning, och utgår ifrån syftet med provsamlingen snarare än var proverna tas, som är fallet i den nuvarande lagstiftningen.

Se över reglerna

Utöver den nya lagstiftningen uppmanar riksdagen, genom ett tillkännagivande, regeringen att se över reglerna när det gäller forskning på prover från personer som inte kan fatta egna beslut. Syftet här är att säkerställa att lagen medger att prover i vissa fall och under vissa förutsättningar ska kunna bevaras för att användas i forskning samtidigt som ett tillfredsställande integritetsskydd tillgodoses.

Den nya lagen och övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2023.

0 comments

Related posts