I vår Strategi 2030 skriver vi att KI ska ha en “informationshantering i framkant” och att “utbildning och forskning av hög kvalitet förutsätter generellt en aktiv och ständigt pågående utveckling av datahantering och IT-stöd”. Nu följer vi upp detta med ett eget projekt som vi hoppas ska göra KI ännu mera framgångsrikt. Sett i ljuset […]