Varför KI? Studier, Sverker och forskning

Hej 👋

Här kommer mitt första blogginlägg och det första riktiga inlägget på den nya uppfräschade KI bloggen! Jag heter Anton och är fysioterapeutstudent termin 4, om ni vill veta mer om mig så kan ni läsa min presentation här på bloggen eller kika på de inlägg som jag postar på KIs instagram varje måndag

Anton fysioterapeutstudent

Från och med nu kommer alla bloggare ”samsas” på en och samma blogg vilket vi hoppas ska ge er läsare en ännu bättre inblick i vad som sker på KI i stort! Det tror jag är riktigt bra och jag tror att detta kan ge oss en bättre inblick i vad som sker på varandras program – samt att vi inte missar smarta och viktiga tips från respektive skribents perspektiv! 

Men bloggen tänkte jag inte slösa mer tid på nu, jag tänkte att jag hoppar rakt på sak. Eftersom det är ansökningsperiod nu så har vi självklart ett extra litet fokus på det och vi bloggare som går på skolan vill kunna ge er läsare, som kanske är nyfikna och funderar på varför man ska välja just KI, lite extra ”kött på benen”.

Det finns ju många universitet och utbildningar att söka och när man står där och ska välja kan det hela kännas rätt överväldigande. Jag har själv stått i den situationen – två gånger om. Så i detta inlägg tänkte jag ge ett konkret och fördjupat exempel på KIs nära koppling till den medicinska forskningen som alltså även sker inom fysioterapi.

Vad är medicinsk forskning? 💭👨‍🔬🔬👩‍🔬

”Medicin eller biomedicin är den vetenskap och praktik som ägnar sig åt att förhindra, diagnostisera och behandla sjukdomar, samt att upprätthålla mänsklig hälsa och att undvika död.” – Wikipedia

Först och främst var jag tvungen att fundera över vad begreppet medicinsk forskning innebär eftersom det första jag tänkte på är laboratorier, mikroskop och avancerad DNA-sekvensering. Men faktum är att all forskning som bidrar till vården kan kategoriseras som medicinsk forskning. I fysioterapin använder vi ofta begreppet evidensbaserad vård, vilket innebär att våra behandlingar eller insatser baseras på bästa tillgängliga kunskap och forskning.

Faktum är att flertalet av våra föreläsare och kursansvariga både undervisar på KI, forskar på sitt specialistområde och är kliniskt verksamma, vilket ger oss som studenter ett brett perspektiv där vi både kan luta oss mot den nuvarande evidensbaserade vetenskapen men också få en inblick i vad som pågår och vart vår profession är på väg.

Sverker Johansson

Jag fick möjligheten att göra en kort intervju med Sverker Johansson som är kursansvarig i Fysioterapi 4, forskare inom multipel skleros (MS) och är kliniskt verksam på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har medverkat i publiceringen av över 40 vetenskapliga artiklar, här kan ni läsa mer om Sverker samt se ett urval av hans forskning. I denna intervju tar han upp några av de saker jag berört i denna introduktion.

4 korta frågor till Sverker 🤔

Vad är det bästa med att både undervisa, forska och vara kliniskt verksam inom fysioterapi?
Som kliniskt verksam fysioterapeut möter man kontinuerligt frågor som handlar om huruvida den behandling patienten erhåller är den bästa och mest ”effektiva”. Detta skapar behov av att följa den kunskap som finns tillgänglig i vetenskapliga artiklar inom ett visst område och vad som fortsatt behöver studeras. Arbete i en så kallad evidensbaserad klinisk praktik innebär att man förutom vetenskaplig kunskap också behöver dela den professionella expertis som finns tillgänglig i verksamheten samt också förhålla sig till de behov, erfarenheter eller önskemål som patienten själv har.  Jag upplever att om jag är delaktig i såväl klinik som forskning så bidrar det till att jag blir bättre på att i undervisning förmedla både om det som vi vet är verksamt för patientgruppen men jag kan också förmedla och beskriva hur man hela tiden i sitt kliniska arbete får anpassa insatserna till patientens egna behov/erfarenheter/önskemål. Summan av delaktighet i såväl klinik som forskning innebär att man förhoppningsvis blir (ännu) bättre på att förmedla evidens- och erfarenhetsbaserade kunskap i undervisningen.

Metodikundervisning med Sverker på Hjärnskaderehabilitering på Danderyd Sjukhus.

Vad är det som fick dig att börja forska inom fysioterapi/neurologi?
Jag arbetade kliniskt med rehabilitering av patienter med neurologisk sjukdom eller skada på en klinik som bedrev en mycket engagerad rehabilitering och där teamarbetet kring varje individuell patient var välfungerande och vi kunde finna tid att diskutera frågor som uppkom om de ofta komplexa symptom/funktionsnedsättningar som patienterna hade. Det interprofessionella arbetet både breddade och fördjupade perspektivet kring patienterna och skapade behov av att ”ta reda på” hur man kan/bör rehabilitera för att nå bästa resultat. Det visade sig dock att i den vetenskapliga litteraturen fanns, och finns fortfarande, kunskapsluckor kring vad som är effektivt och välgörande i rehabilitering av dessa patientgrupper. Detta var embryot till att jag ville lära mig mer om vad forskning innebär och att också vara delaktig i kunskapsutvecklingen.

Vilka forskningsprojekt bedriver du nu?

Jag arbetar med ett forskningsprojekt där vi utvecklat ett balansträningsprogram för personer med multipel skleros (MS). Just nu är vi aktiva med en pilotstudie där vi framför allt studerar hur balansträningen går att genomföra och vilka mätmetoder som är lämpliga att använda. Vi hoppas sen få möjligheter att genomföra en större studie där vi kan testa effekterna av balansträningen. Jag är också delaktig i ett projekt där vi är på väg att starta upp rehabilitering på distans via en mobilapp för personer som haft en stroke eller en transitorisk ischemisk attack.

Metodik – övningar på förflyttningar.

Vad är det bästa med att jobba som fysioterapeut?

Jag tycker att man som fysioterapeut inom vård och rehabilitering jämfört med många andra professioner har möjlighet att jobba mot målet förbättrad hälsa/minskade symptom, alltså att man tillsammans med patienten nästan alltid kan sträva mot det som gör vardagen och vardagslivet bättre. Det är positivt för patienten och bidrar till hur jag själv möter min egen vardag.

Avslutning

Det blev ett rejält premiärinlägg – om du klarat dig genom hela texten, hit, till sista raderna vill jag tacka för din uppmärksamhet! Här fick du ett konkret exempel på KIs nära samarbete med forskare och hur vi studenter får ta del av det på våran utbildning. Hoppas du lärt dig någonting och om du har frågor, kommentarer eller synpunkter kan du ställa frågorna direkt här nedanför eller skriva till mig genom fråga oss. Framöver kommer jag också skriva om hur det är att plugga med småbarn och hur det är att ha flera utbildningar – men om du har saker eller tips på sånt som du är nyfiken på så hör gärna av dig! På återseende!

0 kommentarer

Relaterade inlägg