Tandhygieniststudent praktiserar hos FTV

Under termin 6 har vi fått möjlighet att gå på VFU, dvs praktik hos FTV i Stockholm. Praktiken kommer att pågå i 15 dagar och sträcker sig ända till Mars. Det är en möjlighet som vi studenter uppskattar, trots att vissa har en lång väg att åka. På praktiken får vi undersöka och behandla barnpatienter vilket kommer vara väldigt roligt tanken på att vi för det mesta behandlar vuxna patienter.

Jag hade min första VFU dag på Tisdag. Dagen började med att jag fick en rundtur på kliniken och därefter gick vi igenom dagens patienter på tidboken. Eftersom det var min första dag, fick jag mest observera och hjälpa till att ta fickdjupsmätning / skriva daganteckningar. Dock förväntas jag behandla och undersöka egna patienter från och med nästa gång.

Under min första vfu dag fick jag även möjlighet att ta avtryck på min handledare då patienten som vi skulle behandla uteblev. Det var väldigt roligt att få testa ta avtryck eftersom vi aldrig haft den möjligheten i studentkliniken.

0 kommentarer

Relaterade inlägg