Kursöversikt på 2:a året på Biomedicinprogrammet – Del 2

Efter en lååång sommarpaus, kommer del 2 på kursöversikt på 2:a året på biomedicinprogrammet (Termin 4);

Physiology (13 hp)

En av de laborationerna fick vi göra EKG på oss själva och sedan lära oss hur man läser en EKG.

Fysiologi kursen var första kursen av termin 4 och kursen fokuserade på Hur friska kroppen fungerar på organ-system nivå, hur olika vävnader skiljs åt från varandra och de grundläggande fysiologiska principerna av olika system i kroppen såsom cirkulationssystemet, endokrinsystemet, GIS (Gastrointestinala systemet), nervsystemet, reproduktionsystemet och muskelsystemet. Fysiologi kursen var jätteintressant då den gav en stor inblick av hela kroppen snarare än molekylära nivån.

Såsom alla kursen i programmet uppstod kursen av föreläsningar, självstudier, seminarium och laborationer. Laborationerna var väldigt uppskattade då vi inte behövde skriva labbrapport (en mardröm för alla biomedicinstudenter 😀 ) samt att vi fick diskutera innehållet/läromål efter varje laboration, vilket hjälpte väldigt mycket med att plugga inför slutliga tentan.

Förutom föreläsningarna, fick vi tillgång till olika läromaterial som hjälpte med tentaplugget såsom minitester och quiz för varje kapitel/organ-system, olika videor där innehållet förklarades samt instuderingsfrågor som var anpassade till innehållet och slutliga tentan.

Generellt var fysiologi kursen väldigt mycket uppskattad och tyckt av studenter då kursen var ganska bra strukturerad, flexibelt och innehållet var intressant att lära sig.

Patology (3 hp)

Här är en jämförelse av hälsosamma vävnad med patologiska (cancer) vävnad i tjocktarmen
Här är en jämförelse av hälsosamma vävnad med patologiska (cancer) vävnad i benmärgen

Patologi kursen var en väldigt kort kurs som omfattade cirka 9-10 dagar totalt. Kursen innehöll flera obligatoriska uppgifter (muntlig tenta och labbrapport) för att kunna få godkänt och eventuellt fortsätta med nästkommande kurser, vilket kändes väldigt intensiv tillsammans med väldigt korta inlämningsdatum. Däremot uppbyggdes innehållet av kursen på vävnadsbiologi ganska mycket men patologi kursen handlade mer om ”sjuka och patologiska vävnader” snarare än ”hälsosamma vävnader”, vilket var intressant att lära sig tyckte jag 🙂

Kursen krävde jättebra självdisciplin och självstudier då kurstakten var väldigt snabb med tanken på att det fanns många obligatoriska uppgifter och skriftliga samt muntliga tentan.

Pharmacology and toxicology (10 hp)

Vi fick injicera lokal bedövning i en av laborationerna och observera hur olika lokal bedövningar fungerar
En av de laborationerna handlade om hur olika typer av läkemedel kan användas som ögondroppar som påverkar pupillstorleken

Farmakologi och toxikologi kursen var min favorit kurs hittills i hela programmet då man fick tillämpa alla sina biomedicinska kunskaper som lärts ut för att kunna förstå hur olika läkemedel fungerar i kroppen. Kursen var väldigt strukturerad och organiserad på ett sätt där studenter hade bra tid att lära sig läromålet (med självstudier) och tillämpa teoretiska kunskapen till praktiska med laborationsövningarna.

Kursen kändes som en fortsättning av fysiologi kursen fast med en annan perspektiv på kroppen; nämligen hur ett läkemedel fungerar i sjuka kroppen. Kursen bestod inte av endast läkemedels funktionsmekanism utan olika begrepp också såsom hur man tillverkar läkemedel, vad bör man tänka på innan läkemedlet säljs till samhället, vad är olika faser inom prekliniska och kliniska prövningar.

Det vad mesta studenter tyckte om kursen var att föreläsningarna, seminarium och laborationerna var väldigt strukturerade och intressanta, vilket kan förklara varför farmakologi kursen var min favorit kursen 🙂

The life science industry (4 hp)

I kursen hade vi flera workshops med fokus på olika områden inom life-science industrin

Life-science industri kursen var sista kursen av terminen och 2:a året. Kursen uppfattades lite annorlunda jämförd med andra kurserna i programmet i avseende på innehållet av kursen, skriftliga tentan och föreläsningarna. Kursen handlade inte om teoretiska naturvetenskapliga kunskaper eller liknande utan den var mer praktisk och innefattade begrepp såsom presentationsförmågor, patch-presentationer, vilka väger det finns om man vill göra en start-up, samt olika etiska problem och dilemman inom forskningsvärlden.

Kursen bestod av olika föreläsningar där föreläsarna var antingen från life-science industri eller akademin, vilket gav en unikt insikt över världen utanför forskningsområde. Slutligen fick vi skriva en argumenterande text där vi fokusera på ett etiskt dilemma.

0 kommentarer

Relaterade inlägg