Introduktion till BUS (Biomedicinska utbildningssektionen): Vad är BUS ?

Biomedicinska utbildningssektionen eller BUS är en sektion under Medicinska Föreningen (MF) som omfattar olika program, båda på grundnivå och masternivå, på Karolinska Institutet såsom;

 • Kandidatprogrammet i Biomedicin
 • Masterprogrammet i Biomedicin
 • Masterprogrammet i Toxikologi
 • Masterprogrammet i Molekylära tekniker inom livs­vetenskaperna
 • Masterprogrammet i Nutritionsvetenskap

Vad gör BUS egentligen ?

BUS är dedikerad samt har huvudsakliga rollen om att säkerställa utbildningen i olika program utförs på ett bra och pedagogiskt sätt där alla studenter känner sig nöjda och uppskattade. Detta nås genom att;

 • BUS har regelbundet koll på vad som sker i utbildningen, exempelvis ifall det finns något problem som kan uppstå på föreläsningarna, och eventuellt diskutera de olika ärende som rör studenter, studenthälsa och utbildningen. Detta görs via ”class-representatives” som regelbundet ger feedback och delar en rapport med de andra medlemmar I BUS varje månad.
 • BUS överför dessa problem vidare till högre och mer ansvariga positionerna inom MF, varpå chair-personen av BUS samlar de där olika problem och tankarna för att sedan diskutera med olika sektioner inom MF.
 • BUS organiserar olika sociala evenemang såsom helger i Solvik och Biobollen för att skapa en social sammanhang mellan olika program, vilket fungerar som en bro där studenter i olika program får möjligheten att träffa andra studenter.

Vad finns det för olika positioner inom BUS ?

BUS brukar öppna anmälan för olika rollerna där alla studenter som går på en av de ovanstående program kan anmäla sig för. Anmälan öppnas runt september-oktober varje läsår med följande positionera;

 • Chairperson
 • Vice-Chairperson
 • Secretary
 • Treasurer
 • PR-Manager
 • Events Manager
 • Class representatives från olika program
 • PN representatives
 • BRO representatives
 • BIONK representatives

För att läsa mer om anmälningsprocess och vad olika positioner inom BUS innebär, kan du läsa mer om BUS i MF webbsida och följa BUS på Facebook och Instagram där du kan ställa dina frågor 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg