Anledningar att välja KI

Hej alla! Här kommer några skäl att välja plugga på Karolinska Institutet som jag ansåg vara hjälpsamma när jag skulle välja universitet under antagningsperiod 🙂

  • Karolinska Institutet är ett internationellt universitet

Karolinska Institutet har en bred utbildningsmiljö där både nationella och internationella studenter finns. På KI kan man exempelvis välja plugga mellan olika program som ges helt på engelska. Vissa exemplar av dessa är kandidatprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i toxikologi, masterprogrammet i transnationell fysiologi och farmakologi, masterprogrammet i globala hälsa och mycket mer. Att plugga på engelska med internationell miljö har oändliga fördelar såsom att träffa människor från olika kulturer och lära känna olika kulturer, samt att utveckla sina engelska kunskaper vilket är huvud kommunikationsspråk inom medicinsk forskning.

  • Karolinska Institutet är en av de bästa i hela världen

Karolinska Institutet ligger bland de bästa universitet i världen inom medicin enligt olika internationella rankningssystem bland annat Academic Ranking of World Universities (ARWU), Times Higher Education World University Rankings och QS World Ranking of Universities, vilket gör både meriterande och spännande att plugga på KI.

  • Karolinska Institutet fokuserar både på utbildning och forskning

På Karolinska Institutet får man möjlighet att båda njuta av att lära sig nya spännande saker samt forska samtidigt med studierna. Under utbildningen på KI förekommer det ofta olika moment såsom föreläsningar, laborationer, PBL (problem-based learning), presentationer, seminarier och diskussioner, vilket förser studenter med möjligheten att tillämpa teoretiska kunskaper med praktiska. Dessutom, är de flesta föreläsarna också forskare. Detta hjälper dig som student båda med att få en närmare inblick av hur forskarvärlden ser ut, och vilka karriäralternativ man har i framtiden.

  • Karolinska Institutet hjälper med din framtid

Ibland kan det vara väldigt stressigt att undra vad man ska göra eller arbeta inom i framtiden efter utbildningen. Som student på Karolinska Institutet har du en jättestor TUR när det gäller din framtida karriär. På KI finns det olika karriärtjänster såsom Karriärserminarier och workshops, olika karriärverktyg där du kan lära dig att göra ditt CV snyggt och enastående. Dessutom anordnas olika workshops och seminarier på KI där olika arbetsgivare/anställda från industri och akademin träffar studenter, vilket ger en bra möjlighet för studenter att ställa deras frågor och skapa kontakt innan de tar examen.

  • Karolinska Institutet förser en bra studiemiljö för studenter

Karolinska institutet har två campusområden (Campus Solna och Flemingsberg) där det finns gott om olika studieplatser. Samtidigt finns det ett gym på båda campus Solna och Flemingsberg som är gratis för KI anställda och studenter. Detta skapar en bra miljö där man kan samtidigt plugga i lugn och ro, samt slappna av med sina kompisar på gymmet; eller bara chilla med en kopp kaffe ute på gräsmattan. 🙂

KI tänker också jättemycket på studenthälsan. Ibland kan vissa saker känns extra jobbiga särskilt inför tentor eller presentationer. Men oroa dig inte! För dig som är student på KI kan du få stöd genom att ha individuell samtal och rådgivning vid studierelaterade besvär.

  • Som student får du oändliga möjligheter att utveckla dig själv på KI

Förutom de härliga sakerna som jag påstod där ovan om Karolinska Institutet, kan du eventuellt ta fram slutsatsen att KI förser sina studenter med oändliga bra möjligheter att utveckla sig både akademiskt och individuellt sätt, vilket blir väldigt meriterande för framtidsstudier samt karriär 🙂

0 kommentarer

Relaterade inlägg