Skillnaden mellan logoped och talpedagog!

Som logopedstudent möter man ständigt folk som inte har en aning om vad en logoped är eller gör, och det är inte alltid det enklaste att förklara. I början slängde jag ofta med ”ja men det är typ samma sak som talpedagog… fast mer medicinskt” när jag inte riktigt orkade dra mitt utvecklade svar. Men det är ju varken ett bra eller ett korrekt svar. Det har jag märkt bara förvirrar folk mer, vilket inte är konstigt! Vad är egentligen skillnaden mellan logoped och talpedagog?

En logoped som jag nämnt tidigare är specialist på tal- och språksvårigheter, sväljsvårigheter, läs- och skrivsvårigheter samt röstbesvär och har en medicinsk grund. De kan arbeta med medfödda eller förvärvade tal- och språkstörningar på sjukhus och en logopedmottagning. De kan arbeta på habiliteringscenter med barn som har andra funktionsnedsättningar och behöver olika typer av insatser för att få en så fungerande vardag som möjligt. En logoped kan också arbeta inom skola och exempelvis verka med språkstöttande insatser i klassrummet. För att bli logoped läser man logopedprogrammet på 240hp och efter det söker man en yrkeslegitimation.

En talpedagog arbetar också med talsvårigheter men har en pedagogisk grund. Idag finns det ingen utbildning som heter ”talpedagog” utan det är logonomutbildningen som gäller, vilket förvirrar ytterligare… Talpedagoger hade en lärarutbildning/pedagogisk utbildning i botten och gick sedan efter en tilläggsutbildning till talpedagog med inriktning barn/ skola/ förskola. De arbetade alltså främst i skolmiljön. Denna utbildning finns dock som sagt inte längre. För att bli ”talpedagog” nu behövs en examen på grundnivå om 120–180 hp inom pedagogiskt och/eller konstnärligt område. Det kan exempelvis vara genom en lärarutbildning, utbildning inom sång eller relevanta kurser inom logopedi. En bör även ha viss erfarenhet av att arbeta som pedagog och/eller erfarenhet inom röstområdet. Därefter kan man söka sig vidare till att bli logonom vilket ger kompetens att arbeta som röst- och talpedagog med en estetisk inriktning (120hp). Du kan läsa mer om denna utbildning på https://www.smi.se/utbildningar/logonom/index.html .

Som ni märker är det inte helt självklart och vägen till att bli talpedagog/logonom är inte lika satt som att bli logoped. Den största och främsta skillnaden är det jag nämnde i början. Logopeder har en medicinsk grund medan talpedagoger/logonomer (som i namnet) har en pedagogisk grund. Logonomer arbetar också mer exakt med röstpedagogik och förebyggande röstträning ur ett estetiskt perspektiv. Alltså inte riktigt heller på samma sätt inom skolan och med barn som en talpedagog tidigare gjorde…

Hoppas detta var hyfsat förståeligt och inte bidrar till ännu fler frågetecken. Tveka dock inte att ställa ytterligare frågor om så är fallet!

Tack Anna Eva Hallin, biträdande lektor i logopedi på Karolinska Institutet för hjälpen med att reda ut ovanstående begrepp och lite skillnader mellan utbildningarna idag! 🙂

Allt gott!

// Filippa, logopedstudent

PS: Glöm inte att antagningen till höstens utbildningar stänger nu på måndag 17/4.

Filippa, Logopedstudent

Filippa, Logopedstudent

Mitt namn är Filippa och jag läser termin 6 på logopedprogrammet. Att kunna kommunicera med vem som helst när som helst är en självklarhet för de flesta av oss. Jag vill kunna hjälpa och stärka individers kommunikationsförmåga där den är bristfällig eller helt uteblir, och därför valde jag att börja plugga till logoped. På bloggen kommer ni att få insikt i hur det är att vara student på logopedprogrammet men även hur studentlivet allmänt ser ut vid karolinska institutet. Vi hörs!

0 kommentarer

Relaterade inlägg