Arbets- och organisationspsykologi

Arbets- och organisationspsykologi är en kurs som jag känner kan komma till nytta för min framtid. Detta då jag mer och mer inser att det jag vill jobba med kan tänkas passa in inom det fältet. Jag vill gärna jobba brett och kombinera hälsa och psykologi och det är vi faktiskt inne på under denna kurs.

Kursen är på 7,5 högskolepoäng och varar fram till mitten av januari. Den innehåller två större parallella moment varav ett innehåller föreläsningar och läsning som examineras i en hemtenta och ett innehåller en litteraturöversikt av valfritt område. Ett tredje moment finns också, men det handlar mest om förberedelser inför nästa kurs då vi ska hitta en organisation att samarbeta med. Som alla nya kurser blir det en liten startsträcka att komma in i det hela och hitta tempo och arbetssätt som passar bäst. Nu när momenten är parallella upplever jag en lite tuff startsträcka med att få igång samtliga delar och jobba sig framåt trots att julen snart är här. Det gäller därför att planera upp sin tid och arbetet och jobba ihop sig i alla olika grupper samtidigt. Tur då att det hela är ett väldigt roligt fält som jag personligen verkligen vill lära mig mer av. Vad är det då vi lär oss? Målen är bland annat att ha kännedom om arbets- och organisationspsykologins forsknings- och tillämpningsområden, kunna redogöra för aktuell forskning avseende arbetslivets betydelse för individers hälsa och välbefinnande, kunna redogöra för hur arbetets innehåll, utformning och organisation påverkar individer, grupper och organisationer, ha kännedom om relevant lagstiftning och centrala aktörer inom arbetsmiljöområdet i Sverige och kunna beskriva hur beteendeanalytisk organisationsutveckling används för att planera och genomföra organisationsutveckling.

Kanske säger målen inte så mycket om vad vi konkret gör, men förhoppningsvis ger det en hint om vad vi förväntas kunna efter kursen. Hur jag ska komma dit blir till största del genom föreläsningar, litteraturplöjning och diskussioner. Följ med under kursens gång!

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar