Depression – vad är det?

Hur känns en depression?

Vid en depression är det vanligt att känna hopplöshet, orkeslöshet, nedstämdhet och en minskad eller förlorad lust till det en vanligen tycker om att göra. Koncentrationssvårigheter, ångest, ilska och självmordstankar kan också vara närvarande. Även kroppsliga symtom så som magproblem, huvudvärk, sömnsvårigheter och minskad matlust är vanligt.

Hur vanlig är det med depression?

Depression är SUPERVANLIGT och det är därmed hög risk att någon gång under livet få en depression. Siffran är lite högre för kvinnor (ca 40%) än för män (ca 25%).

Varför blir en person deprimerad?

Vad som orsakar depression är inte helt solklart och det pågår en mer eller mindre ständig diskussion gällande detta. Inre konflikter, anknytningsproblem, biologiska faktorer eller brist på positiv förstärkning i miljön är några av alternativen som debatteras. Den med störst vikt i dagsläget inom KBT (kognitiv beteendeterapi) är Martells modell över uppkomst och vidmakthållande av en depression.

Bild tagen från KBT i Primärvården

Utifrån denna modell försöker vi förstå vad som hänt som gör att patienten mår som hen mår samt varför måendet förblivit som det blivit. Utifrån att göra en kartläggning kan vi sedan gå in och jobba med det vi faktiskt har makt över att ändra på.

Hur jobbar vi med depression?

Detta beror på flera olika faktorer. En viktig faktor är hur depressionen graderas (lindrig, medelsvår eller svår). En del rekommenderas medicin. Andra behöver ETC (vid svår depression). En vanlig behandling som kan ges både i kombination med medicin och självständig är en KBT-behandling med fokus på så kallad beteendeaktivering. Det handlar om att återinföra positiva förstärkare i vardagen som personen successivt plockat bort. Upplägget kommer såklart behöva anpassad till individen och göras så bra som möjligt för just den personen, då huvudsaken är att just den patienten blir hjälpt. Även om behandlingen kan kännas sjukt kämpig för en person i en depression, så blir glädjande nog många hjälpta av en behandling med beteendeaktivering.

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar