Mitt under kursen kognitiva processer

Kursen vi läser nu, kognitiva processer, är både komplex och spännande. Det har bara gått knappa två veckor sedan tentan i statistik men vi har kommit igång ordentligt med detta avsnittet. I nuläget jobbar vi med minnet och olika typer av minne. Hur vi kan dela in våra olika minnesprocesser, vilka delar av hjärnan som tar hand om olika typer av minnen, hur hjärnskador eller sjukdomar kan påverka minnet och liknande.

Tycker det hela är väldigt spännande – men som sagt också väldigt komplext. Hur kan vi lita på minnen? Hur kan vi vara säkra på att vi inte ändrar minnet för varje gång vi tänker på det? Hur kan vi veta att minnet ens existerar? I många fall är det inte avgörande för situationen men i tillexempel sitsen som vittne är det helt avgörande. En i många fall svår situation.

Tycker också tanken på hur vi kan utnyttja vår förmåga att ändra minnen är spännande. Hur kan vi jobba med minnen och göra om de så att de längre inte skadar? Hur kan vi ta upp situationer och på så sätt bearbeta minnen?

Under kursen lägger vi nu således mest ett pussel med olika typer av minnen och hur hjärnan kopplas med olika förmågor. Ett pussel som kommer vara viktigt framöver i utbildningen och i yrket som psykolog. Kursen är – för oss – lång och vi tentar inte fören om tre veckor. Försöker därför att hänga med från start och gör mind maps över de olika föreläsningarna för att jag ska minnas bättre. Läser vi ändå om minnet så ska jag väl försöka använda någon typ av strategi för att minnas så bra och länge som möjligt…

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar