Moment två på Klinisk Metod

Vi är sedan lite drygt en vecka sen klara med pedagogik och retorik-delen av kursen och är nu inne på moment två av Klinisk Metod.

I momentet kommer vi sammanfatta och integrera mycket tidigare kunskap från programmet. Efter momentet förväntas vi:

  • på ett professionellt sätt kunna genomföra en bedömning inför psykologisk behandling vilket innefattar att kunna ta anamnes, göra en funktionell analys, och göra psykiatrisk diagnostisk bedömning
  • kunna redogöra för och tillämpa författningar relevanta för psykologisk behandling
  • kunna redogöra för och tillämpa etiska principer centrala för psykologisk behandling, inkluderande beaktande av de mänskliga rättigheterna samt mäns våld mot kvinnor
  • kunna redogöra för vad som ingår i samt författa en journalanteckning
  • kunna redogöra för upplägget av klientarbete under handledning vid psykologprogrammet samt redogöra för handledningens funktion och vilket ansvar handledare respektive student har under handledningen

Momentet är redan i full gång.

Vi har redan examinerat en del av momentet vilket innebar att vi skulle göra en funktionell analys och beskriva den på ett bra sätt för en patient. Vi har också påbörjat ett arbete med att bli bättre på att skriva journaler och ta psykiskt status på en patient. Återkommer till vad det är i ett senare inlägg. Denna veckan började vi även med bedömningar och övar på detta i mindre grupper parallellt med att vi har workshops med olika psykologer gällande exempelvis svåra fall, barn och unga och tvångsvård. Mycket på en gång med andra ord. Det gäller att ha tungan rätt i munnen och kämpa på med en sista hemtenta och en sista muntlig examination. Sen är det ju sjukt nog sommarlov.

På tal om sommarlov – har börjat bada mer ofta igen och jag ÄLSKAR DET! Sommar deluxe!

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar