Sammanfattning av termin tre

Ska ärligt säga att termin tre var tung att starta. Eller första veckorna rullade på men ganska snart kände jag mig i stort behov av sommarlov, igen liksom och typ på en gång efter tre månaders uppehåll från skolan. Det var en svår kurs som tack och lov hade fantastiska Petter som kursansvarig, annars hade det varit ännu trixigare. Kursen heter differentiell psykologi, är på 15 högskolepoäng och är uppbyggd kring tre olika moment.

Första momentet heter psykometri och statistik och är på 6 högskolepoäng. Momentet var enligt mig svårt och bitvis frustrerande, men det gick och det kommer gå för er också! Det vi jobbade med var konstruktion, värdering och användning av psykologiska tester. Alltså viktiga delar för att såväl granska och läsa artiklar som att forska eller göra analyser. Vi jobbade både praktiskt och teoretiskt och bekantade oss mer med SPSS. Vi examinerades i såväl seminarium, salstenta och CASE-inlämning.

Andra momentet heter individuella differenser och är på 4,5 högskolepoäng. Under detta moment fokuserade vi på teorier och modeller för individuella differenser i psykologiska variabler. Vi pratade om intellektuella färdigheter, personlighet, kulturellt inflytande och genusperspektiv. Vi examinerades i ett seminarium kring problematik i skolans uppbyggnad samt hade en konferens där vi fick presentera en artikel för de andra i klassen.

Sista och tredje momentet heter beteendegenetik och är också på 4,5 högskolepoäng. Momentet innehöll kunskap om arv och miljö och dess betydelse för skillnader mellan människor. Ett väldigt spännande moment som avslutades med en salstenta.

(Väldigt) Mycket plugg under första delen av termin tre. Men glada var vi!

Efter differential psykologi var det dags för utvecklingspsykologi, som enligt mig var betydligt mer lättsmält och lättare att ta på. Momentet innehöll många olika delar och var från början lite svårt att få grepp om, men ju mer tiden gick så föll bitarna på plats och de olika uppgifterna och de olika grupperna landade bra. Utvecklingspsykologin är uppdelad i två moment, ett lite längre första moment för att sedan runda av med ett lite kortare.

Moment ett handlar om den psykologiska utvecklingen, så som sensomotorik, kognition, biologi, emotioner och språk. Momentet fokuserar på en normal utveckling men tar bitvis upp avvikelser. Detta återkommer dock framför allt på termin fyra. Vi examinerades i ett genusseminarium, en diskussionsklubb, en forskningsfördjupning och en skriftlig salstenta.

Det kortare och sista momentet på kursen handlade om utvecklingen psykologiskt i det äldre livsspannet. Vi pratade om åldrandeteorier, minne, emotioner, kognition, läkemedel och slutligen hur en åldras med succé. Vi examinerades genom att göra en intervju med äldre samt att skriva en salstenta.

Krigade på in i det sista på termin tre. Ibland såg det ut såhär 😉

Har du frågor eller funderingar om kurserna, studierna överlag, Karolinska Institutet eller något annat – tveka inte att höra av dig till mig <3

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar