#utbytemelbourne – Studier allmänt

Det är stor skillnad på att studera på psykologprogrammet på KI jämfört med att läsa kurser på Monash. Från att ha läst med samma klass enligt en specifik plan under två och ett halvt år till att välja kurser från olika håll och kanter med olika människor. De tre kurser jag tillslut läste på Monash var helt fristående från varandra, lästes med olika människor från olika utbildningar och tillhörde två olika fakulteter, Arts och Business. Dessutom valde jag att studera både på Clayton och Caulfield, vilket gjorde att jag fick lite av båda världarna. Dels det gigantiska campuset på Clayton och dels det mindre på Caulfield. Trots den lite längre sträckan att ta sig till Clayton tyckte jag absolut det var värt att åka dit. Med cykel till Caulfield och shuttlebus till Clayton tog resan kanske 45 minuter. Vanligen spenderade jag två dagar i skolan på Clayton och två på Caulfield, dels för mina lektioner men också för att plugga och gå på olika event – såsom yoga med MSA och coffee hour med MOVE.

På Whoelfoods för kaffehäng med MOVE

Hur schemat var upplagt var även det någots om skiljde sig från KI, det var betydligt mindre tid i skolan och betydligt mer tid för att läsa och skriva på inlämningar – något jag berättar mer om under respektive kurs jag läste. Det faktum att en läser tre kurser parallellt istället för en i taget var en stor skillnad för mig och något som till en början var svårt att strukturera. Ytterligare en viktig sak att strukturera upp var kursernas respektive innehåll. Kurserna har nämligen viktiga datum, krav, obligatoriska moment och inlämningar som ser olika ut och därför behöver överblickas.

Jag hade inga tentor i slutet utan valde kurser med “100 % within semester”. De ansvariga i Melbourne var noga med att påpeka att vi inte kunde räkna med att sluta innan tentaperioden trots valet av kurserna, detta troligen då en förändring av upplägget potentiellt skulle kunna ske. Dock verkade det på samtliga lokala studenter att det sällan skulle ändras utan att en kan lita på handboken. För min del innebar valet av “100 % semester” kurser att jag var klar första juni, istället för att ha en inläsningstid följt av en tentaperiod. Tentaperioden är annars en period på ett antal veckor och en vet först relativt nära inpå när respektive tenta ligger. En kan alltså få en tenta i början av perioden och en i slutet.

Skulle säga att jag pluggade mer än jag gör i Sverige, speciellt med tanke på att jag läste tre kurser och alltså 75%. Tanken är att varje unit ska ta ungefär 10 timmar per vecka och de som läser 100% läser fyra units under en termin. Dock la jag i genomsnitt mer än 10 timmar per units och vecka. Så för egen del måste jag säga att jag verkligen kämpade och stundtals slet mitt hår. Hur mycket en måste och vill plugga är dock extremt individuellt. Såhär i efterhand kan jag se att jag hade kunnat plugga betydligt mindre och ändå få godkänt, men då jag ville utvecklas och lära mig är jag glad att jag la ner tid på studierna. Vi valde också att koncentrera plugget till fyra dagar för att kunna resa under helgerna. Detta gjorde att det kändes helt okej med långa pluggdagar mellan måndag och torsdag.

I såväl Global Consumption och Managerial Communication var det lätt att ha kontakt med sina tutors och kursansvariga. De var hjälpsamma och stöttande och ville eleverna väl. Min tutor i Sociology var dock inte lika bra på att hjälpa en med frågor gällande exempelvis uppsats eller inlämningar. Utöver tutors och kursansvariga så var övrig personal på Monash också väldigt hjälpsamma, som ovan nämnt finns mycket resurser för att du som elev ska känna dig trygg.

Det var inte alltid en kunde flyga fram – utan fick kämpa på en hel del.

1 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig som bloggar