10 tips inför operationer

Här nedan kommer några tips på hur du överlever operationer, kan maximera din tid på op-salen och få se/göra så mycket som möjligt. Målet med att delta på en operation är ju att få vara sterilklädd, vilket innebär att du kan stå vid såret/operationsområdet, och därmed få se/göra mycket mer.

  1. Bli vän med operationssjuksköterskorna – Många gånger är det de som har koll och bestämmer. Se t.ex. till att de har koll på din storlek på sterila handskar. Presentera dig själv under morgonmötet som varje operationssal håller (gäller iaf på SÖS).
  2. Bli vän med operatören – Presentera dig själv under morgonmötet på op-salen, eller försök få tag på kirurgen innan operation. Gör dig synlig.
  3. Delta på vanliga kirurgiska ingrepp, t.ex. appendektomier (borttagning av blindtarm), cholecystektomier (borttagning av gallblåsa) m.m. – Dessa äger rum oftare, kräver färre personal och färre kirurger är intresserade av att delta –> ökad chans att du får plats och får assistera.
  4. Delta på ingrepp med stora operationssår, t.ex. mastektomi (borttagning av bröstvävnad), bypass av kärl m.m. – Större chans att du får sy när operationssåret är stort.
  5. Delta på laparoskopiska operationer, t.ex. laparoskopiska appendektomier, -cholecystektomier, -kolektomier m.m. – Trots att det är titthålskirurgi, ser man som åskådare väldigt bra vad som händer i operationen, genom TV-skärmarna. Bra förstagångsupplevelse, dock rätt tråkigt efter flera gånger.
  6. Läs på om patienten, sjukdomen och ingreppet innan.
  7. Be om att få lämna en operation mitt i – Står du som åskådare och känner att detta inte ger dig något värdefullt, pga du inte ser, lämna då operationen så att du kan kika in på någon annan op. Självklart stannar du kvar om du är sterilklädd och assisterar en operation. En ortopedisk operation kan dock vara mycket strikt med folk som kommer in och ut under en operation. Då kan du tvingas stanna kvar på salen ända tills slutet av operationen.
  8. Tacka ja till allt – Även om du inte kan/är osäker, tacka alltid ja till uppgifter som att sy, knyta, assistera osv.
  9. ”Vill du bli kirurg?” Svar: JA – Även om du vet med dig att du inte vill bli kirurg i nuläget, svara alltid att du skulle kunna tänka dig det, så öppnas fler valmöjligheter i livet. Omedvetet kan handledarens attityd mot dig också förändras. Det är väl ganska naturligt att erbjuda en student som visar intresse för kirurgi, att assistera en op, än någon som öppet visat ointresse för området. För faktum är att så mycket kan hända längs med vägen och vem vet, i slutändan kanske du blir kirurg iaf, trots din säkra övertygelse om att du inte skulle bli det termin 7 på läkarprogrammet.
  10. Informera personal om du har lätt för att svimma – Om du sedan känner på dig att du kommer svimma, luta dig bakåt från operationsbordet. Svimma aldrig framåt på patienten. 😉

0 kommentarer

Relaterade inlägg

Om mig

Kategorier